Vaskeri-booking

fredag 2. august 2019

Ny gal faktura fra Get

Det ser ut som at Get for august også har produsert gal faktura.Vi ber beboerne om å selv sjekke deres faktura og ikke betale mer enn de skal.

Den nye avtalen med Get har de informert oss om skal begynne å løpe fra 1. september. I den nye avtalen inngår kun kollektivt internett, mens i dagens avtale er det inkludert TV og internett.

Get har tidligere bekreftet at beboerne ikke selv skulle betale for Start-pakken i juli og august. Det er derfor svært overraskende at det på nytt er kluss med fakturaen som Get har sendt ut. Hvis du kun har det som er inkludert i den gamle kollektiveavtalen (Start30 og 10/2 internett) skal du heller ikke betale noe for august. Sjekk din faktura, og klag til Get for eventuelle feil.