Vaskeri-booking

søndag 1. september 2019

Renteoppgang på 0,15 %

Fra 1. september 2019 har renten på borettslagets lån økt med 0,15 prosentpoent til 2,80 %.

I styrets langstidsbudsjett har man hensyntatt en årsrente i 2019 på 2,75 %, så dette får ikke noen umiddelbare konsekvenser på felleskostnadene. 

Renteoversikten er oppdatert.