Vaskeri-booking

søndag 22. september 2019

Status på tak-prosjektet

Styret jobber fortsatt med å undersøke mulighetene for å få bygget ut leiligheter på loftet. Etter at dette ble vedtatt med stort flertall på den siste generalforsamlingen i høst, fikk prosjektet et tilbakeslag da utbyggeren valgte å trekke seg. 

I løpet av de siste året har vi hatt dialog med tre mulig utbyggere. Vi opplever at det fortsatt er interesse, men også at plan- og bygningsetaten har blitt noe strengere på hva som godtas. Derfor er det blitt viktigere å finne en interessent som har en god helhetstilnærming. 

I den siste tiden har styret selv kjørt prosessen uten unødvendig bistand fra OBOS prosjekt. Det er viktig for styret at vi har et bevist forhold til hva som vi bruker konsulenttimer på, og hva som vi kan gjøre på egen hånd slik at kostnadene holdes nede. 

I mellomtiden sikrer vi også at det gamle taket holder enda en stund. I august fikk vi utført flere mindre reparasjons- og sikringsarbeidet på taket, slik at det skal holde gjennom enda en sesong med høst- og vinter vær.