Vaskeri-booking

torsdag 28. november 2019

Inngangsdør i 3C - Ny systemsylinder bestilt

Reperasjoner i går av låsen i 3C virket ikke. Den gamle systemsylinderen er utslitt og en ny er bestilt.

Det er litt leveringstid på en ny systemsylinder, så den kommer neste uke.

Det går ann å låse opp døren, en må bare prøve litt ekstra.Alternativt kan man også gå via B-oppgangen.


søndag 17. november 2019

Mistet sykkelnøkkel?

En beboer har funnet en nøkkel som kan se ut som at den er en sykkellås. Hvis du savner en nøkkel, send oss en beskrivelse så formidler vi kontakt til finneren.

søndag 3. november 2019

Felleskostnadene øker

Felleskostnadene øker med 3 % fra 1. janauar 2020.

For en gjennomsnittlig ett-roms betyr det en økning på 75 kroner per måned, mens en to-roms øker i snitt med 106 kroner i måneden.

Uten økningen vil borettslaget neste år hatt en budsjettunderskudd. Det er særlig kommunale avgifter og forsikring som øker mye i kostnad.

Rotter og søppelskuret

De fleste har vel nå lagt merke til at søppelskuret er delvis rivd. Kun rester av skuret står igjen i hver ende.

Det aller viktigste med rivingen var å vesentlig redusere problemmet med rotter. Selv om mange tiltak var gjort i og rundt søppelskuret, kunne vi konstatere at det fortsatt var et rotterede mellom inner- og ytterkledningen da dette ble revet.

En konskevens av rivningen er at problemet med søppel på bakken og lukt nå er vesentlig redusert.

Fortsatt rotter
Det er likevel fortsatt rotter i området. Åtestasjonene med gift som står rundt om i bakgården viser tydelig  aktivitet, i tillegg til at det fortsatt er observert rotter som piler langs bygningen og ned i kloakken.

Mating av fulger
Vi har også fått påpekt av matingen av fugler kan utgjøre et problem. Styret har tidligere hengt opp oppsalg om å ikke kaste mat på bakken. Dette må respekteres. Styret vil vurdere om det er nødvendig å stramme inn fuglematingen ytterligere.

Videre fremgang
Det er behov for å utbedre murskader, vaske og male vegger i gjennomgangen. Videre må vi se på hva vi gjør med porten og de restene som er igjen av skuret. Styret er åpen for innspill: Skal det fortsatt være en port ut mot Mogata? Bør vi fortsatt ha en liten redskapsbod der? Utsmykkning? Farge på maling? Fungerer det med containerne slik de nå står, eller skal vi sette de i et skap? Styret har tenkt å prøve å lande dette i løpet av vinteren, slik at det kan bli stelt i stand i løpet av våren.

Etablering av sykkelgarasje

For en stund siden sendte Oslo kommune ut en e-post om etablering av sykkelgarasje.

Styret forstår det slik, at dette gjelder Borettslaget Sandefjordgt 2 og et pilotprosjekt for å teste ut sikker sykkelparkering. Du kan lese mer om pilotprosjektet her og se bilder på ulike sykkelgarasjer. 

Her kommer sykkelgarasjen

Dessverre kan ikke vi i Sandefjordgata 3 benytte sykkelgarasjen. Vi søkte også om å delta i pilotprosjektet, men ble ikke plukket ut.

De som parkerer bil i området, bør merke seg at det vil bli noe veiarbeid allerede i høst. Piloten starter likevel først april neste år.