Vaskeri-booking

søndag 3. november 2019

Rotter og søppelskuret

De fleste har vel nå lagt merke til at søppelskuret er delvis rivd. Kun rester av skuret står igjen i hver ende.

Det aller viktigste med rivingen var å vesentlig redusere problemmet med rotter. Selv om mange tiltak var gjort i og rundt søppelskuret, kunne vi konstatere at det fortsatt var et rotterede mellom inner- og ytterkledningen da dette ble revet.

En konskevens av rivningen er at problemet med søppel på bakken og lukt nå er vesentlig redusert.

Fortsatt rotter
Det er likevel fortsatt rotter i området. Åtestasjonene med gift som står rundt om i bakgården viser tydelig  aktivitet, i tillegg til at det fortsatt er observert rotter som piler langs bygningen og ned i kloakken.

Mating av fulger
Vi har også fått påpekt av matingen av fugler kan utgjøre et problem. Styret har tidligere hengt opp oppsalg om å ikke kaste mat på bakken. Dette må respekteres. Styret vil vurdere om det er nødvendig å stramme inn fuglematingen ytterligere.

Videre fremgang
Det er behov for å utbedre murskader, vaske og male vegger i gjennomgangen. Videre må vi se på hva vi gjør med porten og de restene som er igjen av skuret. Styret er åpen for innspill: Skal det fortsatt være en port ut mot Mogata? Bør vi fortsatt ha en liten redskapsbod der? Utsmykkning? Farge på maling? Fungerer det med containerne slik de nå står, eller skal vi sette de i et skap? Styret har tenkt å prøve å lande dette i løpet av vinteren, slik at det kan bli stelt i stand i løpet av våren.