Vaskeri-booking

lørdag 28. desember 2019

Henting av juletrær

Oslo Kommune henter juletrær ved krysset Sandefjordgata / Hortengata lørdag 11. januar 2020 kl 09.00.

Du kan finne andre hentesteder og tidspunkter her.

torsdag 19. desember 2019

Boligguiden

Etterhvert har det blitt ganske mye innhold på disse nettsidene. For å lettere finne tilbake til informasjon som er av mer varig art er nå Boligguiden opprettet.

Det er nå et tydelig skille på dette nettstedet på hva som er nyhetsartikkler (som denne saken du leser nå), og det som er av mer permanent informasjon.

Boliguiden finner du en lenke til i venstre menyen på www.sandefjordgata3.no eller du går dit direkte med denne lenken.

Arbeid med radiator i D

SISTE: Det varslede arbeidet vil skje fredag.
--------

Det vil bli utført arbeid på en radiator tilhørende en av beboerne i D-oppgangen i dag. Mens arbeidet pågår må vannet i den radiatorstammen tappes ned, før det fylles opp igjen etter utført arbeid.

Etterpå kan det være nødvendig å lufte ut radiatorene.

Berørte leiligheter er alle i midten og på venstre side i D-oppgangen. For disse er det radiatorene ut mot Sandefjordgata som blir berørt.

mandag 9. desember 2019

Venter fortsatt på systemsylinder

Det siste vi fikk vite før helgen, var at denne skulle installeres senest mandag altså i dag.

Vi purrer på leverandøren igjen, og håper den kommer på plass så snart som mulig.

tirsdag 3. desember 2019

Kontraktsforhandlinger med ny utbygger


Tre mulig utbyggere har etter hvert blitt til en og styret er nå i kontraktsforhandlinger med denne.

Styret har hatt en veldig god dialog med denne utbyggeren og at de har en god helhetstilnærming.

Kontraktsforhandlingene baserer seg på den forrige avtalen vi hadde med utbyggeren som til slutt trakk seg. Den ble til etter en omfattende runde med OBOS Prosjekt og innleid advokat for få en god og trygg avtale.

Dersom forhandlingene bærer frukter og vi får et resultat som styret et fornøyd med, vil det bli kalt inn til en ekstraordinær generalforsamling. Per nå er planen å gjøre det i løpet av første kvartal neste år.