Vaskeri-booking

tirsdag 3. desember 2019

Kontraktsforhandlinger med ny utbygger


Tre mulig utbyggere har etter hvert blitt til en og styret er nå i kontraktsforhandlinger med denne.

Styret har hatt en veldig god dialog med denne utbyggeren og at de har en god helhetstilnærming.

Kontraktsforhandlingene baserer seg på den forrige avtalen vi hadde med utbyggeren som til slutt trakk seg. Den ble til etter en omfattende runde med OBOS Prosjekt og innleid advokat for få en god og trygg avtale.

Dersom forhandlingene bærer frukter og vi får et resultat som styret et fornøyd med, vil det bli kalt inn til en ekstraordinær generalforsamling. Per nå er planen å gjøre det i løpet av første kvartal neste år.