Vaskeri-booking

onsdag 16. desember 2020

Installasjon av nytt brannvernanlegg i januar 2021

Styret har tidligere informert om at firmaet Firesafe vil installere nytt brannvernanlegg i i borettslaget i januar 2021. Arbeidene vil begynne i fellesarealene den 4. januar 2021 og i leilighetene fra og med den 11. januar 2021. Arbeidene vil kreve at installatørene har tilgang til de enkelte leilighetene. Vi må regne med noe støy i forbindelse med arbeidene og styret beklager ulempene dette måtte medføre. Klikk her for videre opplysninger og en foreløpig fremdriftsplan for de enkelte boenheter med forbehold om endringer. 

torsdag 3. desember 2020

Gravearbeider i forbindelse med ny vannforsyning

Kommunen utfører geotekniske grunnundersøkelser utenfor A-oppgangen i forbindelse med prosjektet Ny vannforsyning Oslo (https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/ny-vannforsyning-oslo/#gref). Arbeidene begynte i dag. Dette kan tidvis medføre litt støy. Vi holder dere oppdatert, hvis vi får vite noe mer.

mandag 23. november 2020

Ekstraordinær generalforsamling (23. november – 1. desember)

Et av våre styremedlemmer har flyttet fra borettslaget, og styret kaller derfor inn til ekstraordinær digital generalforsamling for valg av nytt styremedlem og nytt varamedlem. Generalforsamlingen er åpen fra i dag 23. november og frem til 1. desember kl 16.00. Dere mottar varsel og instruksjoner fra OBOS om møtet.

fredag 20. november 2020

Nytt brannalarmanlegg

Styret har som et viktig ledd i sitt HMS-arbeid vedtatt å inngå en avtale med Firesafe om å etablere et moderne brannalarmanlegg i borettslaget.

Brannalarmanlegget vil bestå av seriekoblede røykvarslere i leilighetene i hver enkelt oppgang, samt tilhørende fellesarealer. Anlegget innebærer en betydelig oppgradering og økt sikkerhet sammenliknet med dagens løsning.

Bakgrunnen for utskiftningen er at dagens løsning, som er fra 2009, skulle vært byttet ut for ett år siden.

Oppstart på arbeidene vil være i slutten av januar 2021 og vil kreve tilgang til alle leiligheter for installasjon. Vi vil komme tilbake med tidspunkter og varighet (forventet 2–4 uker) i god tid i forveien.

torsdag 19. november 2020

Bakgården

I det siste har vi merket oss at det har hopet seg opp mye søppel i bakgården (og vi har også mottatt klager på dette), både normal søppel og søppel i forbindelse med oppussing, hvorav mye er spesialavfall som skal leveres andre steder. En del av det er i mellomtiden fjernet igjen, etter å ha stått der i lengre tid, men vi finner det riktig å vise til rutinene for søppelhåndtering. 

Det er viktig at de som pusser opp, sørger for korrekt avfallshåndtering. Mer informasjon finnes her.

Papp skal brettes godt, eventuelt skjæres opp hvis det er for store stykker. Det skal ikke plasseres utenfor eller oppå container. For større mengder avfall viser vi til kommunens gjenbruksstasjoner.

Når det gjelder portrommet, har sikkert mange lurt på hva som skjer videre der. Vi har nettopp fått bekreftet at prosjektet sluttføres i uke 49.

søndag 15. november 2020

Felleskostnadene øker med 5% fra 1. januar 2021

Styret har besluttet å øke felleskostadene med 5% fra 1. januar 2021, som er noe høyere enn en vanlig årlig justering skulle tilsi. Styret har stor forståelse for at denne økningen kan være upopulær i et vanskelig år.

Økningen skyldes i hovedsak økte utgifter knyttet til helt nødvendig vedlikeholds- og HMS-arbeid. Styret har besluttet å innføre et nytt og moderne brannvernsystem som skal erstatte dagens individuelle røykvarslere. Disse er over ti år gamle og må fornyes. Vi vil informere om systemet i en separat melding i løpet av den kommende uken.


mandag 9. november 2020

Kontroll av pulverapparater

Mandag, 16. november 2020, utføres kontroll av brannslukningsapparatene som skal være i hver lelighet. Disse ble anskaffet i 2014 og skal kontrolleres hvert femte år. Kontrollen uteble i fjor, og gjøres derfor nå. Kontrollen gjennomføres av selskapet Trygg og Sikker som i sin tid leverte dem. 

For at kontrollen skal kunne gjøres, er det nødvendig at du setter apparatet utenfor leilighetsdøren. Kontrollen begynner kl. 08.00 den 16. november.

tirsdag 29. september 2020

Feilparkerte sykler og elsparkesykler

Styret har mottatt klager på at barnevognsgarasjene ut mot Hortengata er vanskelige å nå pga. sykler som står for tett inntil, dvs. rundt og utenfor selve sykkelstativet. Vi ber om at disse flyttes så snart som mulig.

Vi vet at det er mange som må sykle for tiden. Derfor ber vi beboere som har sykkel i stativet som brukes sjelden om å parkere denne i egen bod eller under trapp hvis det lar seg gjøre. 

Samtidig ber vi brukere av elsparkesykler om å parkere disse på steder som ikke blokkerer for annen ferdsel. 

torsdag 24. september 2020

Portrommet pusses opp

Styret har besluttet at portrommet skal pusses opp – det har sett mindre pent ut i en lengre tid og det er et større vedlikeholdsetterslep her som nå tas. Vi har engasjert Vaktmester Andersen til å forestå arbeidene.

Hva skal skje?

Gamle lag med maling skal fjernes kjemisk, ny puss og maling påføres. Det gamle treverket fjernes. Det kommer stålrekkverk rundt søppelkassene (som dere vet, har vi har hatt problemer med rotter her den senere tiden). I tillegg settes det opp elektrisk dobbelport mot Mogata og det blir bedre belysning i portrommet.

Hva skjer fremover?

Vi vil holde dere orientert om utviklingen i saken. Arbeidene vil tidvis medføre at tilgangen til Mogata er sperret. Styret jobber med å finne en god løsning for oppstilling av søppelkasser i den tiden arbeidene pågår. Vi beklager ulempene arbeidene medfører, men er sikker på at portrommet vil fremstå som mye finere når arbeidene er avsluttet. 

onsdag 2. september 2020

HMS

Styret utreder nytt brannvernsystem. Røykvarslerne i borettslaget er fra 2009 og må erstattes. Inntil nytt system er på plass, ber vi beboerne teste eksisterende røykvarslere. Skulle de ikke fungere, ber vi om at dere kontakter styret umiddelbart for å få ny.

Sjekk samtidig også brannslukningsapparatet. Hver leilighet skal ha et pulverapparat fra Housegard merket med en kontroll-lapp fra Trygg og sikker. Sørg for at apparat er lett tilgjenglig. Kontroller at pilen står på grønt (dette bør generelt gjøres en gang i måneden). Kontroller også at pulveret er løst ved å snu pulverapparatet på hodet og hold det mot øret i 5 til 10 sekunder. Du skal kunne høre at pulveret er løst og flyktig (dette bør generelt gjøres en gang i året).

Vennligst send epost til styret@sandefjorgata3.no innen 15. september 2020 med navn og leilighetens H-nummer hvis du trenger å få ny røykvarsler bestilt.

torsdag 27. august 2020

Varmeanlegget er startet opp igjen

I dag startet vi opp varmeanlegget igjen. Vi ber i den anledning alle om å lufte ut radiatoren, og så fort som mulig, da det erfaringsmessig tar en del tid før alle får gjort det.

Slik lufter man ut
Her kan du lese mer om å lufte ut radiatoren. For å lufte ut, trenger du en radiatornøkkel. En slik kan kjøpes hos Clas Ohlson. Styret deler ikke ut disse. 

Hvorfor man må lufte ut
Når vi starter opp anlegget, er det alltid mye luft i rørene. De som bor lengst unna fyrrommet og øverst i gården er avhengig av at trykket i anlegget er høyt nok til at de får varmtvann til sine radiatorer. Når hver enkelt lufter ut radiatoren, synker trykket, og dermed forsvinner varmen fra dem som bor høyest.

Luft ut selv om du ikke trenger varme ennå
Nå i starten sjekker vi trykket jevnlig og øker det igjen dersom det har falt. Men vi kan ikke ha dette som en daglig rutine gjennom hele fyringssesongen. Derfor ber vi om at alle lufter ut radiatoren sin nå. Dersom man ikke syns man har behov for radiatorvarmen ennå, så kan man bare stille termostaten på null etter å ha luftet ut.

Ved å lufte ut sørger du også får at radiatoren er full av vannet. Uten vann kan det lettere bli rust i radiatoren, og da må du bekoste en ny radiator.

Min radiator er ikke varm
Et vanlig spørsmål vi hvorfor min radiator bare er lunken. Temperaturen på varmtvannet som sirkulerer i anlegget er bare på 40 grader, så det er naturlig å oppleve dette som lunkent.


tirsdag 25. august 2020

Duer utenfor oppgang F (mot Mogata)

Vi har mottatt varsler om at duer er flyttet inn foran F-oppgangen (mot Mogata). Se bilde tatt i dag. Det er tidvis blitt observert opp mot 15 duer der. Styret følger med på situasjonen. Selv om vi ikke mistenker at beobere mater duer, vil vi likevel sende en generell oppfordring til ikke å gjøre dette og følge med. I tillegg til å medføre støy og gris, fører duemating også til skadedyr. mandag 24. august 2020

Sagenefest 4–6. september – på trygg avstand!

Bydelen inviterer til Sagenefest fra 4–6. september  – under mottoet: på trygg avstand! I år er det spesille omstendigheter knyttet til koronaviruset. Det blir derfor arrangementer av mindre størrelse, til gjengjeld over 40. Mer informasjon finnes her: https://www.facebook.com/events/228204155233167/

tirsdag 23. juni 2020

Dugnad 29. juni kl 18

Styret inviterer til forsinket vårdugnad mandag 29. juni kl. 18.

Planen for dugnaden er bla. å vaske utemøbler, vinduer, vaskerom, kjeller og loft. Det vil også være aktuelt å utføre noe gartnerarbeid av den typen som ikke gjøres av vår gartner. Dugnaden avsluttes med grilling, øl og brus. Dette er også en anledning for beboerne til å treffe representanter for det nye styret.

Dugnaden vil bli avholdt i tråd med gjeldende smittevernregler. Styret ber deg avstå fra å delta på dugnaden dersom ett eller flere av punktene under gjelder for deg:
- har symptomer relatert til COVID-19 (sår hals, hoste, tungpust, feber, oppkast, kvalme eller diare)
- har vært i kontakt med noen som har fått påvist COVID-19
- er i karantene/hjemmeisolasjon
- har vært i utlandet de siste 10 dager

Styret vil sette ut antibac og ber om at en-meters-regelen overholdes til enhver tid.

Vel møtt!

torsdag 28. mai 2020

Raditoranlegget er skrudd av

Våren er her! Derfor har vi i dag fått skrudd av radiatoranlegget. Det settes på igjen til høsten.

Hvis du har gått med planer om oppussing som krever at radaitoren midlertidig kobles ned, må du bruke anledningen nå til å gjøre det. I fyringsseongen har vi ikke lyst til å stenge anlegget for slikt som med litt planlegging kan gjøres utenom sesongen.


onsdag 27. mai 2020

To rentekutt i april og mai

Borettslaget har i likhet med de fleste med ett lån fått to gla' brev fra banken. Renten er kuttet med i alt 1,10 prosent, og er fra 5. juni på 1,85 %.

Vi har også benyttet anledningen til å flytte renteoversikten vår, som en fast side over til boligguiden. Da har du en enkel inngang for å finne aktuell rente på lånet.fredag 22. mai 2020

Nytt styre valgt

På vår første digitale generalforsamling ble det valgt et nytt styre. Protokollen etter årsmøtet er nå lagt ut her og den nye styresammensetningen finner du her. 

I alt var det 40 andelseiere av 81 som var innom løsningen og stemte. Det er godt over vanlig deltagelse når vi har hatt ordinære fysiske årsmøter.

lørdag 9. mai 2020

Tekniske problemmer

Digitalt årsmøte
Enkelte beobere har ikke fått logget inn på årsmøtet. Det pågår såvidt vi har forstått noe vedlikehold på nettstedet som dette ligger på i løpet av helgen og at det kan være ustabilt i mellom. Forsøk på nytt eller vent til mandag.

Porttelefon
Defigo forteller at på det er noen forstyrrelser på anlegget som forårsaker et problem med svart skjermer. Dette blitt opplevd i D, E og F. De håper at det skal bli løst i løpet av uken som kommer.

tirsdag 5. mai 2020

Digitalt årsmøte

I år gjennomfører vi ett digitalt årsmøte. Årsberetningen er gjort tilgjengelig på vår faste side for generalforsamlinger.

Det er OBOS som har utviklet løsningen og vi prøver den for første gang i år.

Alle andelseiere som vi har et mobilnummer til, vil på lørdag 9. mai få en SMS med en lenke til det digitale årsmøtet. Følg denne for å stemme. Man kan stemme over sakene frem til 18. mai.


De av beboerne som ikke har samtykket til elektronisk kommunikasjon, vil i tillegg få en stemmeseddel i postkassen. Det er likevel ingenting i veien for å stemme digitalt. Vi oppfordrer alle med mulighet til å stemme digitalt, og at den fysiske stemmeseddelen kun brukes av de som ikke har mulighet til å stemme digitalt. Fysisk stemmeseddel må være hos styret innen møtet avsluttes.

Hvis man er flere enn en
Husk at hver andel har kun en stemme. Dersom man er flere andelseiere på en leilighet, bør kun den ene andelseieren avgi stemme. Dersom flere andelseiere for den samme leiligheten stemmer, vil den ene stemmen forkastes dersom disse er like. Dersom det er motstrid, vil alle stemme fra denne leiligheten bli forkastet.

onsdag 29. april 2020

Tips til porttelefonen

Viste du at du kan legge til et adgangskort eller en brikke som du har fra før? Bruk adgangskortet fra jobben for å komme inn i oppgang. Les våre nye faste side for porttelefon i boligguiden.

OBS! Nå gjør vi det lettere for deg å alltid finne raskt frem til boliguiden og andre viktige sider. Nettsiden vår har fått en toppmeny. Denne er synlig uansett om du besøker sandefjordgata3.no på PC eller mobil.

Ny vaskemaskin til vaskeri I


Den nye vaskemaskinen.
I helgen opplevde vi at den store vaskemaskinen i vaskeri I (A-C) hadde behov for service igjen. Dette var tredje gang i løpet av kort tid service ble bestilt på denne maskinen. 

Reparasjonen av den 15-år gamle maskinen ble anslått til litt over 8 000 kroner. Styret mente at dette ikke ville låne seg, og har derfor besluttet å kjøpe en ny vaskemaskin.

Den blir forhåpentligvis levert allerede til først kommende mandag.

Den nye vaskemaskinen er av typen «Girbau HS-6008» og er samme modell som den store vaskemaskinen som står i vaskeri II (D-F). Denne har en kapasitet på opptil ni kilo.

Mal for søknader om bygningsmessige inngrep

Til de av dere som tenker på pusse opp leiligheten, har vi nå fått lagd en mal for slike søknader til styret.

Så fort man skal gjøre noe mer enn rent overfladisk oppussing, kan det kreve en søknad til styret. For nærmere avklaring på dette, se i våres retningslinjer.

Både mal på søknad, og retningslinjer finner dere på oppussingssiden i boligguiden.  

For raskere behandling, bruk malen og les retningslinjene

Tak-prosjektet er utsatt grunnet Korona-viruset


Den ekstraordinære generalforsamlingen vi skulle hatt 17. mars ble bare noen dager før den skulle bli avholdt, utsatt på grunn av korona-viruset. For borettslaget var det et kritisk tidspunkt fordi avtalen forutsatte aksept fra generalforsamlingen før 1. april.

Styret fikk raskt en forlengelse av denne fristen til 1. mai. Etter hvert som det ble klart at unntakssituasjonen landet vårt nå er i, ikke kom til å gå over med det første, har styret vært i dialog med utbygger om den videre prosessen.

Begge parter er enige om at prosessen nå settes på vent inntil videre. Hovedgrunnen til det er at styret primært ønsker å gjennomføre et fysisk årsmøte når det igjen er forsvarlig å gjøre dette.

lørdag 18. april 2020

Nytt porttelefonanlegg - installasjon begynner på mandag

Mandag førstkommende begynner Defigo på å installere det nye porttelefonanlegget. Defigo har fått beboerlister og vil sende ut e-poster i forkant.

 

Du man lese mer om anlegget i denne nyhetssaken.  

Oppdatering 26.04.2020: Her finner du den nye faste informasjonssiden om porttelefonen.

PS: Husk skrotinnsamling. Ikke farlig avfall som maling. Hentes tirsdag.


Spørsmål og svar
Q: Skal de som skal installere dette inn i leiligheten?
A: Nei, det er bare uteenheten som blir byttet. Som beboer bruker du mobilen for å slippe inn besøkende. Den gamle telefonen inne blir ikke rørt og vil ikke lengre være i bruk. Denne kan andelseier demonterer. 

torsdag 16. april 2020

Søppeldør fjernet - ett kontaktpunkt mindre

I dag har døren til det som før bare førte inn til søppelrommet fra Mogata blitt fjernet. Dette er gjort for at man skal kunne slippe et ekstra kontaktpunkt mellom hjem og butikk. Dermed er vi kanskje med på å redusere spredningen av korona-viruset. 

Det skal sant sies at tiltaket kommer etter tips fra en av våre beboere. Selv om vi måtte gå to runder, lot styret seg overbevise til slutt. 

Søppeldøren var kanskje ikke så ille, men i disse tider klarer vi oss bedre uten. 

Planen videre for portrommet er at dette skal pusses opp og settes i stand og gjøres litt penere enn det er nå. Styret ser også for seg at frontpartiet skal bli mer enhetlig. Det er i ferd med å bli hentet inn priser, så får vi vurdere hva som gjøres. Det er meningen at det fortsatt skal være en port og at denne kobles til det nye adgangssystemet.

Nåværende løsning er derfor midlertidig frem til vi får en ny løsning i portrommet. Den gamle døren hiver vi på skrotinnsamlingen.


tirsdag 14. april 2020

BH-spile kostet 2500 kroner

Grunnen til at vaskemaskinen i vaskeriet i A trengte service før påske, var at en BH-spile som blokkerte avløpet. Når man vasker BH'er er det viktig at man bruker en vaskepose.


Denne gangen kom regningen på cirka 2 500 kroner for uforsiktig bruk.

Fra tid til annen kjøper borettslaget inn nye vaskeposer som ett ekstra serivetilbud men disse har en tendens til å forsvinne. Generelt må man holde seg med slikt selv. Hvis man skal vaske en BH med spiler og ikke har en vaskepose, så får man vente med det til man har det nødvendige utstyret på plass.


fredag 10. april 2020

Trenger fortsatt kandidater til styret


Vi trenger fortsatt kandidater til styret. Ingen har foreløpig vist interesse for å bli styreleder. Er det deg? 

Er det du som er vår neste styreleder? Eller styremedlem?
Borettslaget står ovenfor viktige vedlikeholdsoppgaver. Viktigst av disse er tak-prosjektet. Både styreleder og styremedlemmene være viktige i få gjennomført dersom generalforsamlingen stemmer for. 

Vårt borettslag er veldrevet gjennom flere år med godt styrearbeid. Det er et lavt konfliktnivå og et godt tidspunkt å komme inn i styret på. 

Som styremedlem eller styreleder får du mulighet til å påvirke ditt nærmiljø på en mer direkte måte enn som vanlig andelseier på generalforsamling. Det som er viktig er å ha en ønske om å bidra og påvirke de beslutninger som tas. Et styreverv er ofte en god erfaring å kunne vise til på CV’en. Gjennomføring av prosjekter, store eller små, er ofte lærerike prosesser. 

Vi ønsker å ha et bredt sammensatt styre; Kvinner eller menn, ung eller eldre, lang eller kort utdanning, en variert bakgrunn gir et godt styre som kan se sakene fra flere sider. 

Styrevervet er lønnet. I 2019 var styrehonoraret på 97 200. Generalforsamlingen vedtar beløpet, og styret fordeler honoraret selv. De siste årene har styreleder hatt en andel på 70 %. 

På grunn av den spesielle situasjonen landet er i nå, vurderer styret å gjennomføre årets ordinære generalforsamling gjennom OBOS sitt digitale årsmøte. Aktuelle kandidater må derfor være ført opp i innkallingen på forhånd. Ta kontakt med nåværende styreleder Magnus Andersen på telefon 928 61 820 eller styret@sandefjordgata3.no. Vi ber om at interesserte tar kontakt innen 18. april.