Vaskeri-booking

lørdag 11. januar 2020

Varsel om ordinær generalforsamling 2020

Sandefjordgata 3 Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling onsdag 06.05.2020

I forkant av møtet vil andelseierne motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Frist for innlevering av saker
Forslag som andelseier ønskes behandlet på generalforsamlingen må være meldt til styret senest 01.03.2020.

Alle andelene har en stemme  på generalforsamlingen. Hvis dere er to som eier en leilighet samme, har dere likevel til sammen kun en stemme.

Utforming av forslag
For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen er det ønskelig at:
  • det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen,
  • forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken.

Forslag sendes på epost til styret@sandefjordgata3.no