Vaskeri-booking

mandag 10. februar 2020

Avtale med utbygger i boks!

Styret har nå inngått en avtale med Predio om salg av loftet og utbygging av leiligheter. 

Avtalen er en viktig milepæl i tak-prosjektet. Gjennom tak-prosjektet får vi løst mye av vedlikeholdsbehovet vårt og når det står ferdig vil det gi økt bokvalitet, lavere felleskostnader og lavere fellesgjeld. 

En forutsetning for avtalen, er godkjenning fra generalforsamlingen. Styret vil derfor i løpet av den nærmeste tiden kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling i mars. 

I god tid før den ekstraordinære generalforsamlingen, vi vil legge ut mer informasjon om hva denne avtalen omfatter, og hva alle som bor i borettslaget får ut av dette.