Vaskeri-booking

torsdag 12. mars 2020

Tak-prosjektet - Generalforsamlingen blir utsatt

Den ekstraordinære generalforsamlingen som det var innkalt til 17. mars blir avlyst og ny vil bli satt opp.

Utsettelsen skyldes Oslo Kommune forbyr arrangementer på mer enn 50 deltagere.

I går kom det en ny forskrift som satte en begrensing på 100 deltagere. I dag varslet kommunen på en pressekonferansen at denne grensen blir innskjerpet til kun 50 deltagere.

Vi vil i første omgang prøve å sette opp en ny dato. Vi kommer tilbake med informasjon om når, straks dette blir klart.

Det kan også opplyses om at enkelte beboere i borettslaget nå sitter i hjemmekaratene. Vi har også enkelte beboere som er i risikogruppene. Det er derfor gode grunner til å ta dette alvorlig. Vi håper at alle er flinke til å etterfølge de regler og råd som myndighetene nå innfører, og at ingen blir syke men holder seg friske.

Vi vil også orientere om Oslo Kommunes egne sider med informasjon om korona-viruset:
https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/