Vaskeri-booking

onsdag 1. april 2020

I disse korona-tider


Hvis du er smittet
Basert på råd fra Folkehelseinstituttet oppfordres de som er smittet til å ikke bruke fellesarealer. I vårt borettslag innebærer det at de ikke skal bruke fellesvaskeriene eller gå i egne boder på loft og i kjeller.

Hvis du er frisk med i hjemmekarantene
De som er i hjemmekarantene kan bruke fellesarealer (som fellesvaskerier) så lenge de passer på å bruke dem når det ikke er andre tilstede. Grunnen er at de skal holde avstand til andre. Det samme gjelder om de skal ut med søppel.

Dugnad satt på vent
Det blir ingen dugnad i april. Om det kommer en dugnad senere og i hvilken form, er for tidlig å si. Vi vil sørge for at hagemøblene og grillen blir satt frem før påske. Vi undersøker også mulighetene for å få gjennomført en skrotinnsamling i april selv om vi ikke legger denne til en dugnad.

Generalforsamling
Vi har tidligere varslet om at det blir ordinær generalforsamling 6. mai. OBOS har en løsning for digitalt årsmøte, og vi undersøker om dette kan være aktuelt for oss.
Vi forbereder oss uansett på at inneværende styreperiode går mot en slutt og søker nye kandidater til styret.

Sandkasse i bakgården
Styret har godkjent en forespørsel fra en andelseier om å plassere ut en sandkasse i bakgården. På grunn av stengte barnehager og en fraråding om å bruke offentlige plasser har styret gitt en midlertidig tillatelse til dette. Tillatelsen forutsetter også at bruken ikke skal være sjenerende for øvrige naboer.