Vaskeri-booking

onsdag 1. april 2020

Stilling ledig: Styreleder og styremedlemmer (2-3)

Søke selv eller nominer en kandidat
Styret tar gjerne imot forslag på kandidater. Dersom du vet om noen du mener burde være aktuell, send oss ett tips så tar vi kontakt med kandidaten.


 
Styreleder
Da nåværende styreleder trekker seg etter mange år på grunn av flytting, søker vi ny styreleder. Vi ser etter deg som liker å legge inn en ekstra innsats for nærmiljøet og som har mye engasjement.

Det er ingen formelle krav til utdanning eller erfaring, det viktigste er at du har riktig innstilling og evne til å sette deg inn ulike saker og se disse fra ulike perspektiver. Gode samarbeidsevner er en fordel.

I din daglig gjerning vil du få støtte fra øvrige styremedlemmer og selskapets forretningsfører. Stillingen er ledig fra medio mai, og har i første runde en varighet på ett år.


Styremedlemmer
Flere av styrets medlemmer har varslet at de ikke stiller til gjenvalg grunn av annet arbeid. Det er derfor behov for minst to eller opptil tre nye styremedlemmer.

Som styremedlem vil du jobbe tett med styrelederen som er ansvarlig for å fordele oppgaver til de øvrige styremedlemmene. Det er viktig at du flink til å et saksansvar, viser initiativ og driver diskusjonene i styret fremover.

Ett av styremedlemmene antas å ha noe teknisk bakgrunn for å kunne administrere borettslagets ulike tekniske løsninger som nettsidene og booking-løsningen.

Alle stillingene har to års-varighet, men ett års varighet kan også diskuteres.

 
Varamedlem
Det søkes også etter minst ett, opptil tre nye varamedlemmer. Varamedlemmet er ikke fast møtende i styret og deltar ikke i styrets løpende drift. Vara blir kalt inn til styremøter ved behov for eksempel ved sykdom blant de faste styremedlemmene.

 
Lønn
For din innsats vil du motta et styrehonorar. Det er generalforsamlingen som beslutter størrelsen på potten, som så fordeles i styret. I 2019 var samlet pott på 97 210 kroner.

 
Søknadsfrist
På grunn av at aktuelle kandidater må oppgis i innkallingen til årsmøtet, ber vi om at søkere melder sitt kandidatur til styret innen 8. april. Send e-post til styret@sandefjordgata3.no.