Vaskeri-booking

onsdag 29. april 2020

Tak-prosjektet er utsatt grunnet Korona-viruset


Den ekstraordinære generalforsamlingen vi skulle hatt 17. mars ble bare noen dager før den skulle bli avholdt, utsatt på grunn av korona-viruset. For borettslaget var det et kritisk tidspunkt fordi avtalen forutsatte aksept fra generalforsamlingen før 1. april.

Styret fikk raskt en forlengelse av denne fristen til 1. mai. Etter hvert som det ble klart at unntakssituasjonen landet vårt nå er i, ikke kom til å gå over med det første, har styret vært i dialog med utbygger om den videre prosessen.

Begge parter er enige om at prosessen nå settes på vent inntil videre. Hovedgrunnen til det er at styret primært ønsker å gjennomføre et fysisk årsmøte når det igjen er forsvarlig å gjøre dette.