Vaskeri-booking

fredag 10. april 2020

Trenger fortsatt kandidater til styret


Vi trenger fortsatt kandidater til styret. Ingen har foreløpig vist interesse for å bli styreleder. Er det deg? 

Er det du som er vår neste styreleder? Eller styremedlem?
Borettslaget står ovenfor viktige vedlikeholdsoppgaver. Viktigst av disse er tak-prosjektet. Både styreleder og styremedlemmene være viktige i få gjennomført dersom generalforsamlingen stemmer for. 

Vårt borettslag er veldrevet gjennom flere år med godt styrearbeid. Det er et lavt konfliktnivå og et godt tidspunkt å komme inn i styret på. 

Som styremedlem eller styreleder får du mulighet til å påvirke ditt nærmiljø på en mer direkte måte enn som vanlig andelseier på generalforsamling. Det som er viktig er å ha en ønske om å bidra og påvirke de beslutninger som tas. Et styreverv er ofte en god erfaring å kunne vise til på CV’en. Gjennomføring av prosjekter, store eller små, er ofte lærerike prosesser. 

Vi ønsker å ha et bredt sammensatt styre; Kvinner eller menn, ung eller eldre, lang eller kort utdanning, en variert bakgrunn gir et godt styre som kan se sakene fra flere sider. 

Styrevervet er lønnet. I 2019 var styrehonoraret på 97 200. Generalforsamlingen vedtar beløpet, og styret fordeler honoraret selv. De siste årene har styreleder hatt en andel på 70 %. 

På grunn av den spesielle situasjonen landet er i nå, vurderer styret å gjennomføre årets ordinære generalforsamling gjennom OBOS sitt digitale årsmøte. Aktuelle kandidater må derfor være ført opp i innkallingen på forhånd. Ta kontakt med nåværende styreleder Magnus Andersen på telefon 928 61 820 eller styret@sandefjordgata3.no. Vi ber om at interesserte tar kontakt innen 18. april.