Vaskeri-booking

tirsdag 29. september 2020

Feilparkerte sykler og elsparkesykler

Styret har mottatt klager på at barnevognsgarasjene ut mot Hortengata er vanskelige å nå pga. sykler som står for tett inntil, dvs. rundt og utenfor selve sykkelstativet. Vi ber om at disse flyttes så snart som mulig.

Vi vet at det er mange som må sykle for tiden. Derfor ber vi beboere som har sykkel i stativet som brukes sjelden om å parkere denne i egen bod eller under trapp hvis det lar seg gjøre. 

Samtidig ber vi brukere av elsparkesykler om å parkere disse på steder som ikke blokkerer for annen ferdsel. 

torsdag 24. september 2020

Portrommet pusses opp

Styret har besluttet at portrommet skal pusses opp – det har sett mindre pent ut i en lengre tid og det er et større vedlikeholdsetterslep her som nå tas. Vi har engasjert Vaktmester Andersen til å forestå arbeidene.

Hva skal skje?

Gamle lag med maling skal fjernes kjemisk, ny puss og maling påføres. Det gamle treverket fjernes. Det kommer stålrekkverk rundt søppelkassene (som dere vet, har vi har hatt problemer med rotter her den senere tiden). I tillegg settes det opp elektrisk dobbelport mot Mogata og det blir bedre belysning i portrommet.

Hva skjer fremover?

Vi vil holde dere orientert om utviklingen i saken. Arbeidene vil tidvis medføre at tilgangen til Mogata er sperret. Styret jobber med å finne en god løsning for oppstilling av søppelkasser i den tiden arbeidene pågår. Vi beklager ulempene arbeidene medfører, men er sikker på at portrommet vil fremstå som mye finere når arbeidene er avsluttet. 

onsdag 2. september 2020

HMS

Styret utreder nytt brannvernsystem. Røykvarslerne i borettslaget er fra 2009 og må erstattes. Inntil nytt system er på plass, ber vi beboerne teste eksisterende røykvarslere. Skulle de ikke fungere, ber vi om at dere kontakter styret umiddelbart for å få ny.

Sjekk samtidig også brannslukningsapparatet. Hver leilighet skal ha et pulverapparat fra Housegard merket med en kontroll-lapp fra Trygg og sikker. Sørg for at apparat er lett tilgjenglig. Kontroller at pilen står på grønt (dette bør generelt gjøres en gang i måneden). Kontroller også at pulveret er løst ved å snu pulverapparatet på hodet og hold det mot øret i 5 til 10 sekunder. Du skal kunne høre at pulveret er løst og flyktig (dette bør generelt gjøres en gang i året).

Vennligst send epost til styret@sandefjorgata3.no innen 15. september 2020 med navn og leilighetens H-nummer hvis du trenger å få ny røykvarsler bestilt.