Vaskeri-booking

onsdag 2. september 2020

HMS

Styret utreder nytt brannvernsystem. Røykvarslerne i borettslaget er fra 2009 og må erstattes. Inntil nytt system er på plass, ber vi beboerne teste eksisterende røykvarslere. Skulle de ikke fungere, ber vi om at dere kontakter styret umiddelbart for å få ny.

Sjekk samtidig også brannslukningsapparatet. Hver leilighet skal ha et pulverapparat fra Housegard merket med en kontroll-lapp fra Trygg og sikker. Sørg for at apparat er lett tilgjenglig. Kontroller at pilen står på grønt (dette bør generelt gjøres en gang i måneden). Kontroller også at pulveret er løst ved å snu pulverapparatet på hodet og hold det mot øret i 5 til 10 sekunder. Du skal kunne høre at pulveret er løst og flyktig (dette bør generelt gjøres en gang i året).

Vennligst send epost til styret@sandefjorgata3.no innen 15. september 2020 med navn og leilighetens H-nummer hvis du trenger å få ny røykvarsler bestilt.