Vaskeri-booking

mandag 23. november 2020

Ekstraordinær generalforsamling (23. november – 1. desember)

Et av våre styremedlemmer har flyttet fra borettslaget, og styret kaller derfor inn til ekstraordinær digital generalforsamling for valg av nytt styremedlem og nytt varamedlem. Generalforsamlingen er åpen fra i dag 23. november og frem til 1. desember kl 16.00. Dere mottar varsel og instruksjoner fra OBOS om møtet.

fredag 20. november 2020

Nytt brannalarmanlegg

Styret har som et viktig ledd i sitt HMS-arbeid vedtatt å inngå en avtale med Firesafe om å etablere et moderne brannalarmanlegg i borettslaget.

Brannalarmanlegget vil bestå av seriekoblede røykvarslere i leilighetene i hver enkelt oppgang, samt tilhørende fellesarealer. Anlegget innebærer en betydelig oppgradering og økt sikkerhet sammenliknet med dagens løsning.

Bakgrunnen for utskiftningen er at dagens løsning, som er fra 2009, skulle vært byttet ut for ett år siden.

Oppstart på arbeidene vil være i slutten av januar 2021 og vil kreve tilgang til alle leiligheter for installasjon. Vi vil komme tilbake med tidspunkter og varighet (forventet 2–4 uker) i god tid i forveien.

torsdag 19. november 2020

Bakgården

I det siste har vi merket oss at det har hopet seg opp mye søppel i bakgården (og vi har også mottatt klager på dette), både normal søppel og søppel i forbindelse med oppussing, hvorav mye er spesialavfall som skal leveres andre steder. En del av det er i mellomtiden fjernet igjen, etter å ha stått der i lengre tid, men vi finner det riktig å vise til rutinene for søppelhåndtering. 

Det er viktig at de som pusser opp, sørger for korrekt avfallshåndtering. Mer informasjon finnes her.

Papp skal brettes godt, eventuelt skjæres opp hvis det er for store stykker. Det skal ikke plasseres utenfor eller oppå container. For større mengder avfall viser vi til kommunens gjenbruksstasjoner.

Når det gjelder portrommet, har sikkert mange lurt på hva som skjer videre der. Vi har nettopp fått bekreftet at prosjektet sluttføres i uke 49.

søndag 15. november 2020

Felleskostnadene øker med 5% fra 1. januar 2021

Styret har besluttet å øke felleskostadene med 5% fra 1. januar 2021, som er noe høyere enn en vanlig årlig justering skulle tilsi. Styret har stor forståelse for at denne økningen kan være upopulær i et vanskelig år.

Økningen skyldes i hovedsak økte utgifter knyttet til helt nødvendig vedlikeholds- og HMS-arbeid. Styret har besluttet å innføre et nytt og moderne brannvernsystem som skal erstatte dagens individuelle røykvarslere. Disse er over ti år gamle og må fornyes. Vi vil informere om systemet i en separat melding i løpet av den kommende uken.


mandag 9. november 2020

Kontroll av pulverapparater

Mandag, 16. november 2020, utføres kontroll av brannslukningsapparatene som skal være i hver lelighet. Disse ble anskaffet i 2014 og skal kontrolleres hvert femte år. Kontrollen uteble i fjor, og gjøres derfor nå. Kontrollen gjennomføres av selskapet Trygg og Sikker som i sin tid leverte dem. 

For at kontrollen skal kunne gjøres, er det nødvendig at du setter apparatet utenfor leilighetsdøren. Kontrollen begynner kl. 08.00 den 16. november.