Vaskeri-booking

torsdag 19. november 2020

Bakgården

I det siste har vi merket oss at det har hopet seg opp mye søppel i bakgården (og vi har også mottatt klager på dette), både normal søppel og søppel i forbindelse med oppussing, hvorav mye er spesialavfall som skal leveres andre steder. En del av det er i mellomtiden fjernet igjen, etter å ha stått der i lengre tid, men vi finner det riktig å vise til rutinene for søppelhåndtering. 

Det er viktig at de som pusser opp, sørger for korrekt avfallshåndtering. Mer informasjon finnes her.

Papp skal brettes godt, eventuelt skjæres opp hvis det er for store stykker. Det skal ikke plasseres utenfor eller oppå container. For større mengder avfall viser vi til kommunens gjenbruksstasjoner.

Når det gjelder portrommet, har sikkert mange lurt på hva som skjer videre der. Vi har nettopp fått bekreftet at prosjektet sluttføres i uke 49.