Vaskeri-booking

søndag 15. november 2020

Felleskostnadene øker med 5% fra 1. januar 2021

Styret har besluttet å øke felleskostadene med 5% fra 1. januar 2021, som er noe høyere enn en vanlig årlig justering skulle tilsi. Styret har stor forståelse for at denne økningen kan være upopulær i et vanskelig år.

Økningen skyldes i hovedsak økte utgifter knyttet til helt nødvendig vedlikeholds- og HMS-arbeid. Styret har besluttet å innføre et nytt og moderne brannvernsystem som skal erstatte dagens individuelle røykvarslere. Disse er over ti år gamle og må fornyes. Vi vil informere om systemet i en separat melding i løpet av den kommende uken.