Vaskeri-booking

mandag 9. november 2020

Kontroll av pulverapparater

Mandag, 16. november 2020, utføres kontroll av brannslukningsapparatene som skal være i hver lelighet. Disse ble anskaffet i 2014 og skal kontrolleres hvert femte år. Kontrollen uteble i fjor, og gjøres derfor nå. Kontrollen gjennomføres av selskapet Trygg og Sikker som i sin tid leverte dem. 

For at kontrollen skal kunne gjøres, er det nødvendig at du setter apparatet utenfor leilighetsdøren. Kontrollen begynner kl. 08.00 den 16. november.