Vaskeri-booking

fredag 20. november 2020

Nytt brannalarmanlegg

Styret har som et viktig ledd i sitt HMS-arbeid vedtatt å inngå en avtale med Firesafe om å etablere et moderne brannalarmanlegg i borettslaget.

Brannalarmanlegget vil bestå av seriekoblede røykvarslere i leilighetene i hver enkelt oppgang, samt tilhørende fellesarealer. Anlegget innebærer en betydelig oppgradering og økt sikkerhet sammenliknet med dagens løsning.

Bakgrunnen for utskiftningen er at dagens løsning, som er fra 2009, skulle vært byttet ut for ett år siden.

Oppstart på arbeidene vil være i slutten av januar 2021 og vil kreve tilgang til alle leiligheter for installasjon. Vi vil komme tilbake med tidspunkter og varighet (forventet 2–4 uker) i god tid i forveien.