Vaskeri-booking

onsdag 16. desember 2020

Installasjon av nytt brannvernanlegg i januar 2021

Styret har tidligere informert om at firmaet Firesafe vil installere nytt brannvernanlegg i i borettslaget i januar 2021. Arbeidene vil begynne i fellesarealene den 4. januar 2021 og i leilighetene fra og med den 11. januar 2021. Arbeidene vil kreve at installatørene har tilgang til de enkelte leilighetene. Vi må regne med noe støy i forbindelse med arbeidene og styret beklager ulempene dette måtte medføre. Klikk her for videre opplysninger og en foreløpig fremdriftsplan for de enkelte boenheter med forbehold om endringer. 

torsdag 3. desember 2020

Gravearbeider i forbindelse med ny vannforsyning

Kommunen utfører geotekniske grunnundersøkelser utenfor A-oppgangen i forbindelse med prosjektet Ny vannforsyning Oslo (https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/ny-vannforsyning-oslo/#gref). Arbeidene begynte i dag. Dette kan tidvis medføre litt støy. Vi holder dere oppdatert, hvis vi får vite noe mer.