Vaskeri-booking

torsdag 3. desember 2020

Gravearbeider i forbindelse med ny vannforsyning

Kommunen utfører geotekniske grunnundersøkelser utenfor A-oppgangen i forbindelse med prosjektet Ny vannforsyning Oslo (https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/ny-vannforsyning-oslo/#gref). Arbeidene begynte i dag. Dette kan tidvis medføre litt støy. Vi holder dere oppdatert, hvis vi får vite noe mer.