Vaskeri-booking

tirsdag 30. november 2021

Igjen lunkent vann

Det har i kveld igjen vært problemer med lunket vann. Det er ikke noe galt med anlegget vårt, men vi har httil bare kjørt med én elkjele (på full kapasitet). Den andre skulle ha vært satt i gang i forrige uke, men på grunn av sykdom i vaktmestertjenesten er dette ikke skjedd. Når den kommer i gang – forhåpentligvis i morgen (onsdag) –, har vi kapasitet i anlegget til å holde normalt drift i temperaturene vi er nede i nå. Styret beklager dette og forstår frustrasjonen.

mandag 22. november 2021

Lunkent vann

Det har igjen vært lunket vann og vi beklager dette. Effekten i elkjele er nå økt og anlegget settes i full vinterdrift.

Mye søppel

Vi opplever at det for tiden er mer søppel enn normalt i bakgården og i gangene i kjelleren. Dette er svært uheldig. Det er til syvende og sist styret eller vaktmester som må bære det bort og det må kastes på borettslagets regning. Vi vil instendig oppfordre til å kaste søppel på de mange miljøstasjonene Oslo kommune tilbyr hvis det ikke er plass eller anledning til å kaste det i de normale beholderne.

Les forøvrig mer her: https://www.sandefjordgata3.no/p/soppel.html

Fra samtykke til reservasjon

01. april 2021 kom det nye regler i Lov om Burettslag og Lov om Eierseksjonssameier. En av endringene omhandler elektronisk kommunikasjon med eierne.

Tidligere måtte det hentes inn et aktivt samtykke for at styret skulle kunne kommunisere elektronisk med eier. Nå er det endret slik at styret kan kommunisere med eierne elektronisk, med mindre en boligeier reserverer seg mot elektronisk kommunikasjon.  

I samsvar med nye regler i borettslagsloven og eierseksjonsloven har styret besluttet at kommunikasjon mellom styret/forretningsfører og boligeierne skal skje elektronisk. Unntak gjelder for eiere som har reservert seg mot dette.  

Reservasjon skjer på Vibbo, der det under «min profil» vil være en knapp for reservasjon.

Alternativt kan boligeier sende krav om reservasjon til reservasjon.oef@obos.no Skriv “Reservasjon” i emnefeltet og husk at kundenummer må fremkomme i eposten. Reservasjonskrav kan også sendes pr post til OBOS Eiendomsforvaltning AS.

mandag 15. november 2021

Oppdatering i takprosjektet

På årets generalforsamling ble det med kvalifisert flertall stemt for å avslutte utbyggingsprosjektet av taket og utrede takrehabilitering. Styret har i den forbindelse engasjert OBOS Prosjekt for å utrede tradisjonell takrehabilitering og sette i gang en anbudskonkurranse.

OBOS Prosjekt var på befaring i borettslaget den 28. oktober. Prosessen fremover består av tre faser: I første fase vil behovet kartlegges og tidligere utarbeidede rapporter kvalitetssikres. Takrehabiliteringen vil innebære ny taktekking, samt ommuring av piper (disse ser ut til å være i en kritisk tilstand). I tillegg vil det være aktuelt med nye gjennomføringer, beslag, loftsvinduer og nedløp/takrenner.

I neste fase skal det utarbeides beskrivelse av nødvendige arbeider og inviteres til en anbudskonkurranse (innen jul). Det vil så etter planen kunne bli avholdt en felles befaring for interesserte entreprenører i januar/februar. Når tilbudene foreligger, vil styret kalle inn til ekstraordinær generalforsamling (ca. mars 2022). Hvis alt går etter planen, ligger forholdene til rette for at byggestart for prosjektet kan være etter påske i 2022 (tredje fase).

søndag 31. oktober 2021

Felleskostnadene økes med 5% fra 01.01.2022

Styret har i årets budsjettmøte besluttet å øke felleskostnadene med 5% fra 01.01.2022 primært grunnet den kraftige utviklingen i energiprisene og forventningen om at prisene vil forbli høye i lengre tid. I tillegg kommer utgifter i forbindelse med prosjektledelse i takrehabiliteringsprosjektet (mer informasjon om dette kommer i løpet av de nærmeste dagene). Utgiftene for bredbånd har vi også satt opp med 4,19%.

Økte strømutgifter
Strømutgiftene til borettslaget øker betraktelig i takt med utviklingen i markedet (per 31.10.2021 over en dobling av utgiftene sammenliknet med budsjettet). Styret har derfor, som tidligere informert, besluttet at de gamle tørkeskapene ikke lenger skal benyttes og dette vil iverksettes iløpet av kort tid. Vi oppfordrer beboerne også til å være mer sparsommelige ved bruk av varmtvann og ved fyring, f.eks. ikke fyre med åpent vindu. Vi betaler alle for gildet.

onsdag 13. oktober 2021

Oppdatering: Telia og DOCSIS 3.1

Tiden er overmoden for en oppdatering på Telias oppradering av DOCSIS 3.1 i borettslaget. Her er det, som en del nok har forstått, dessverre oppstått forsinkelser. 

Borettslagets avtale er oppgradert fra 100 til 200 mbps med virkning fra 1. august, men vi vil først få full avtalt hastighet når nødvendige oppgraderinger er gjort lenger bak i nettet og etter at kontakter er byttet i leilighetene.

Det er selskapet FlexCom som utfører oppgraderingene på vegne av Telia.

Det som httil er gjort, er at beboere som trenger å skifte utstyr (dekoder eller modem/router), skal ha blitt varslet om dette og mange har fått byttet allerede.

Det som gjenstår, er altså oppgraderingene lenger bak i nettet og kontaktbytte i leilighetene. Telia/FlexCom estimerer at alle arbeidene vil være avsluttet innen utgangen av uke 48 (begynnelsen av desember). Beboerne vil bli kontaktet i god tid i forveien.


tirsdag 28. september 2021

Varmeanlegget - ny utlufting nødvendig

Som de fleste nok har merket, har vi hatt oppstartsproblemer med varmeanlegget. Disse er nå forhåpentligvis løst, men det er viktig at dere lufter ut en gang til nå.

tirsdag 21. september 2021

Varmeanlegget er startet opp igjen

Det er begynt å bli kaldt og derfor har vi startet opp varmeanlegget igjen. Vi ber i den anledning alle om å lufte ut radiatoren, og så fort som mulig, da det erfaringsmessig tar en del tid før alle får gjort det. Ved å gjøre dette, sikrer du at alle får glede av varmen.

Høye strømpriser
Det er høye strømpriser om dagen og det merkes også hos oss. Vi ber dere derfor tenke litt ekstra på energibruk fremover. Det gjelder både oppvarming og bruk av varmtvann. Som et strakstiltak har styret besluttet at de gamle tørkeskapene ikke lenger skal brukes, da disse sluker store mengder strøm. Vi ber bebeorne ikke bruke disse inntil videre. Moderne tørketromler står til disposisjon.
 
Slik lufter man ut
Her kan du lese mer om å lufte ut radiatoren. For å lufte ut, trenger du en radiatornøkkel. En slik kan kjøpes hos Clas Ohlson. Styret deler ikke ut disse. 

Hvorfor man må lufte ut
Når vi starter opp anlegget, er det alltid mye luft i rørene. De som bor lengst unna fyrrommet og øverst i gården er avhengig av at trykket i anlegget er høyt nok til at de får varmtvann til sine radiatorer. Når hver enkelt lufter ut radiatoren, synker trykket, og dermed forsvinner varmen fra dem som bor høyest.

Luft ut selv om du ikke trenger varme ennå
Nå i starten sjekker vi trykket jevnlig og øker det igjen dersom det har falt. Men vi kan ikke ha dette som en daglig rutine gjennom hele fyringssesongen. Derfor ber vi om at alle lufter ut radiatoren sin nå. Dersom man ikke syns man har behov for radiatorvarmen ennå, så kan man bare stille termostaten på null etter å ha luftet ut.

Ved å lufte ut sørger du også får at radiatoren er full av vannet. Uten vann kan det lettere bli rust i radiatoren, og da må du bekoste en ny radiator.

Min radiator er ikke varm
Et vanlig spørsmål vi hvorfor min radiator bare er lunken. Temperaturen på varmtvannet som sirkulerer i anlegget er bare på 40 grader, så det er naturlig å oppleve dette som lunkent.

 

fredag 16. juli 2021

Ny avtale om brebånd med Telia

Den digitale avstemmingen endte med at 31 av 40 beboere stemmer for oppgraderingstilbudet fra Telia (DOCSIS 3.1). Styret har derfor valgt å signere avtalen, med virkning fra 1. august 2021.

Avtalen innebærer hastigheter på 250 Mbps ned og opp. De av bebeoerne som har valgt høyere hastigheter, administrerer disse selv på Min side hos Telia eller ved å ringe Telias kundeservice.

Dette skjer fremover

Som vi har informert om tidligere, innebærer oppgraderingen at alle leiligheter må få nytt antenneuttak. Dette arbeidet vil utføres på dagtid og beboerne vil motta et varsel på forhånd. Telia vet ennå ikke når arbeidene påbegynnes, men det vil ikke skje før etter sommerferien. Noen vil også få nytt brebåndsmodem/TV-boks.

Telia vil informere hver enkelt beboer om innholdet i den nye avtalen og hva som vil skje fremover.

onsdag 14. juli 2021

Ny tjeneste for oppdateringer på e-post

Tjensten vi bruker til å distribuere oppdateringer på bloggen (Feedburner) legger ned varsling på e-post og dermed må vi flytte abonnementene over til en ny tjeneste - follow.it. Dette er nå skjedd automatisk for dem som har samtykket til e-post fra oss tidligere.

Dersom du ikke abonnerer, vil vi anbefale å gjøre det for å holde deg oppdatert på det som skjer i borettslaget. Det er snakk om noen oppdateringer per måned og aldri mer enn én e-post per dag.onsdag 9. juni 2021

Tilbud og avstemning om oppgradering av bredbånd

Telia har tilbud på oppgradering av bredbåndet i borettslaget. Logg inn på https://vibbo.no/5295 og delta i avstemningen frem til 16. juni kl. 24. Der finner dere også mer utførlig informasjon om tilbudet. I korte trekk dreier tilbudet seg om:
  • Hastighet øker for alle beboere fra 100/20 til 250/250 - med mulighet for individuell oppgradering.
  • Ingen kostnader for borettslaget - hverken installasjon eller vedlikehold.
  • Månedskostnad per beboer øker fra 211 kroner til 235 kroner.
  • Vi binder oss til bredbånd fra Telia i 3 år fremover.
  • Telia må ha tilgang til ALLE leiligheter for å montere nye kabelbokser.  
  • I enkelte leiligheter må kabel fra inngangsdør til kabelboks byttes.
  • Ingen endringer for beboere med TV-tilbud. Dette videreføres til identiske vilkår som i dag.

Styret anbefaler at borettslaget takker ja til dette.

Dersom du ikke har anledning til å delta digitalt, kan du avlegge stemme (for/mot) i styrets postkasser i kjelleren på hver side av branndøren mellom ABC og DEF frem til 16. juni kl. 24.

tirsdag 1. juni 2021

Varmeanlegget er avslått

Varmeanlegget har vært av siden torsdag. Vi ventet i det lengste – det var jo kaldt – men nå er det neppe noen som kommer til å savne varmen fra radiatorene på en stund.

lørdag 8. mai 2021

Husk digital generalforsamling (pågår digitalt frem til 12. mai kl. 09.00)

Styret minner om den digitale generalforsamlingen som pågår nå og frem til 12. mai kl 09.00 på Vibbo. Alle skal ha mottatt lenke på SMS/epost (eller i posten hvis de ikke har samtykket til digital kommunikasjon). Det er mulig å diskutere sakene og stemme over dem. Et par av sakene som er oppe til behandling, har stor betydning for borettslagets videre utvikling.

onsdag 5. mai 2021

Skrotinnsamling, tirsdag 8. juni 2021


Situasjonen er dessverre ikke slik at vi kan avholde dugnad i vår, men vi satser på mer normale tilstander til høsten. Vi har imidlertid, også på oppfordring fra beboere, valgt å bestille skrotinnsamling. Mye har nok samlet seg opp siden forrige gang - erfaringen tilsier det. 

Det blir skrotinnsamling på tirsdag 8. juni 2021.

Fra og med lørdag 5. juni kan man sette ut det man vil ha kastet. Skrotet settes som vanlig på den lille gressplenen nærmest E-oppgangen. Erfaringsmessig blir det mye skrot, så start med å legge det som skal kastes lengst mulig inn.

Merk at farlig avfall (f.eks. maling) ikke kan kastes på skrotinnsamlingen. Det kan leveres på miljøstasjonen ved Shell-stasjonen i Maridalsveien.

tirsdag 13. april 2021

Hold dører lukket

Ved flere anledninger har vi merket oss at den nye døren i portrommet mot Mogata og søppeldøren ved siden av, er blitt satt åpen (lukket, men ulåst). Disse dørene skal alltid være låst. Døren til søppelrommet skal ikke brukes av beboere, utelukkende av Renovasjonsetaten. Om kort tid (i løpet av et par uker) vil Defigo installere et sluttstykke som gjør det mulig å åpne portrommet fra mobil.

Spesiell aktsomhet må utvises ved inngangsdørene til oppgangene. Disse skal også alltid være låst. Vær kritisk til hvem du slipper inn og lukk dører som står åpne og hvor ingen er til stede. Meld fra til styret ved uregelmessigheter.

mandag 8. mars 2021

Brannvernanlegg i drift

Brannvernanlegget er ferdig og har vært i drift siden tirsdag 2. mars kl. 15. Styret vil benytte anledningen til å takke beboerne for tålmodigheten i byggeperioden, som dessverre har trukket ut i tid. Byggeprosjekter i koronatid er krevende, særlig leveranse av deler. Det var imidlertid på overtid å installere nye brannvarslere og da var dette en god anledning til å øke sikkerheten. Vi har nå fått en løsning som gir betydelig bedre brannsikkerhet.

Kort om anlegget

Anlegget er seriekoblet og delt inn i soner. Hver oppgang deler sone med sine tilstøtende oppganger. Oppgang A deler med B, B deler med A og C osv. Det er lagt inn en forsinkelse på tre minutter fra alarmen går i én leilighet, til den utløses i hele sonen. Hvis alarmen går i et fellesareal, vil hele sonen fellesarealet ligger i, varsles umiddelbart. Ved hver inngangsdør er det i tillegg montert en alarmknapp/manuell melder som setter hele sonen i umiddelbar alarmmodus. Det er en selvfølgelighet, men det er likevel viktig å understreke at denne utelukkende skal brukes i en nødssituasjon. Alarmer utløst av nødknapp kan kun stenges av med en spesiell nøkkel.

Hva gjør jeg hvis det brenner?

Alarmanlegget er ikke tilkoblet ekstern brannsentral eller brannvesen. Det betyr at ved brann eller mistanke om brann, er det viktig at beboer varsler 110 umiddelbart. Brannpanelene viser nøyaktig hvor brannalarm ble utløst, slik at kilden kan lokaliseres av brannvesenet.

Falske alarmer

Noen har vært bekymret for falske alarmer. Vi håper at det vil bli få slike. Som nevnt over, har anlegget en innebygget forsinkelsesfunksjon som gjør det mulig å forhindre slike. Det er imidlertid viktig at beboer handler raskt hvis sirenen går i egen leilighet og det skyldes røykutvikling i forbindelse med f.eks. matlaging. Det viktigste tiltaket består i å stoppe selve røykutviklingen og få røyken bort fra området rundt detektorhodet. Hvis dette skjer, vil alarmen i leiligheten stoppe etter tre minutter og ikke aktiveres i resten av sonen. For å være helt sikker, anbefaler vi i tillegg å gå ned til panelet i oppgangen og trykke på tasten "Avstill klokker" etterfulgt av knappen "Tilbakestill". Sirenen i leiligheten vil dermed stoppe umiddelbart og systemet gå over i normal drift igjen. Hvis alarmen likevel utløses i hele sonen og din boenhet dukker opp på displayet, kan systemet tilbakestilles. 

Vær imidlertid alltid sikker på at det faktisk er en falsk alarm før du tilbakestiller brannalarmanlegget. Ved utløst alarm, kontrollér området deteksjonen er utløst i før du eventuelt tilbakestiller alarmen. Hvis din egen leilighet dukker opp og du er sikker på at du utløste alarmen, kan du tilbakestille. Ved utløst alarm i et område eller boenhet du ikke har tilgang til - ring 110. Er du usikker – ring 110.

Oppussing

Ved oppussing/støvete arbeid er det viktig å tildekke detektorer for at de ikke skal gå i feilalarm eller bli «nedstøvet». Når en detektor blir nedstøvet/forurenset, blir den defekt og vil rapportere feilmeldingen inn til sentralen i anlegget.

Ny branninstruks

Styret er i gang med å etablere en ny branninstruks som skal erstatte den gamle som henger på veggen i alle oppganger. 

Hvor finner jeg mer dokumentasjon?

Viktig dokumentasjon for anlegget finnes ved siden av panelene i oppgang B og oppgang E. Styret vil tilgjengeliggjøre mer dokumentasjon etter hvert. Det er selvsagt også mulig å få innsyn i teknisk dokumentasjon på etterspørsel. 

mandag 1. mars 2021

Brannvernanlegget settes i drift 2. mars

Nytt brannvernanlegg settes i drift fra og med på formiddagen 2. mars. I den forbindelse vil Firesafe utføre en fullskalatest med lyd og banke på i enkelte leiligheter for funksjonstesting (jo flere som er hjemme, desto bedre, men fremmøte er ikke påkrevet). Styret vil få opplæring i systemet og informasjon kommer her på bloggen i løpet av uken.

onsdag 24. februar 2021

Varsel om ordinær generalforsamling 2021

Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling tirsdag 04.05.2021, fysisk eller digitalt, avhengig av smittesituasjonen på gitt tidspunkt.

I forkant av møtet vil andelseierene motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som av andelseier ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være styret i hende senest 21.03.2021. 

Har du et forslag som kan bedre hverdagen?

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen er det ønskelig at:

  • det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen,
  • forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken.

Du kan foreslå saker på Vibbo via https://vibbo.no/5295. Alternativt kan du levere inn forslaget på papir i én av styrepostkassene på hver side av branndøren mellom oppgang C og D.

Styret

torsdag 18. februar 2021

Siste oppsamlingsrunde for brannvernanlegg

Firesafe er nå ferdig med å installere brannvarslingsystem i de fleste leiligheter (både kabler og detektorhoder). Siste oppsamlingsrunde blir tirsdag 23. februar, fra 07-11. Alle involverte skal ha blitt varslet. Vennligst gi beskjed hvis noe mangler i din leilighet og du ikke er blitt kontaktet.

tirsdag 2. februar 2021

Installasjon av detektorhoder og ferdigstilling av anlegg

Firesafe har nå mottatt siste utstyrsleveranse og vil installere detektorhoder i fellesarealer og leiligheter på torsdag og fredag denne uken (altså 04.02 og 05.02), i tidsrommet 07.00 - 15.00. Vi håper så mange som mulig er hjemme eller har anledning til å være hjemme i denne perioden, siden tilgang til leilighetene er nødvendig. Jo færre som må tas på et senere tidspunkt, desto bedre. Selve installasjonen i de enkelte leilighetene er særdeles fort gjort og ikke støyende. Takk for tålmodigheten! 

Når detektorhodene er på plass, vil Firesafe gå over anlegget og programmere det. Vi kommer tilbake med mer informasjon før systemet settes i drift (brukerveiledning med mer).

tirsdag 19. januar 2021

Oppdatering brannvernanlegg

Som mange av dere sikkert har fått med dere i forbindelse med installasjon, er det dessverre oppstått en forsinkelse i leveransen av selve detektorhodene til brannvernanlegget.

Derfor må disse ettermonteres og det vil igjen kreve tilgang til leilighetene. Styret og Firesafe er fryktelig lei oss for denne kjedelige situasjonen, det er imidlertid lite vi kan gjøre. Leveransen av detektorhoder er forventet i slutten av denne uken (uke 3) og Firesafe vil forsøke å installere disse på dagtid, eller vi vil finne andre løsninger der dette ikke er mulig.

Det er viktig å understreke at resten av installasjonen går etter planen, så det blir ingen endringer i det oppsatte programmet. Ettermonteringen av detektorhoder vil være raskt unnagjort og uten støy.

Vi kommer tilbake med konkrete tidspunkter for ettermontering så snart vi vet noe mer. Det er det eneste vi kan si per nå.