Vaskeri-booking

onsdag 24. februar 2021

Varsel om ordinær generalforsamling 2021

Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling tirsdag 04.05.2021, fysisk eller digitalt, avhengig av smittesituasjonen på gitt tidspunkt.

I forkant av møtet vil andelseierene motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som av andelseier ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være styret i hende senest 21.03.2021. 

Har du et forslag som kan bedre hverdagen?

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen er det ønskelig at:

  • det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen,
  • forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken.

Du kan foreslå saker på Vibbo via https://vibbo.no/5295. Alternativt kan du levere inn forslaget på papir i én av styrepostkassene på hver side av branndøren mellom oppgang C og D.

Styret

torsdag 18. februar 2021

Siste oppsamlingsrunde for brannvernanlegg

Firesafe er nå ferdig med å installere brannvarslingsystem i de fleste leiligheter (både kabler og detektorhoder). Siste oppsamlingsrunde blir tirsdag 23. februar, fra 07-11. Alle involverte skal ha blitt varslet. Vennligst gi beskjed hvis noe mangler i din leilighet og du ikke er blitt kontaktet.

tirsdag 2. februar 2021

Installasjon av detektorhoder og ferdigstilling av anlegg

Firesafe har nå mottatt siste utstyrsleveranse og vil installere detektorhoder i fellesarealer og leiligheter på torsdag og fredag denne uken (altså 04.02 og 05.02), i tidsrommet 07.00 - 15.00. Vi håper så mange som mulig er hjemme eller har anledning til å være hjemme i denne perioden, siden tilgang til leilighetene er nødvendig. Jo færre som må tas på et senere tidspunkt, desto bedre. Selve installasjonen i de enkelte leilighetene er særdeles fort gjort og ikke støyende. Takk for tålmodigheten! 

Når detektorhodene er på plass, vil Firesafe gå over anlegget og programmere det. Vi kommer tilbake med mer informasjon før systemet settes i drift (brukerveiledning med mer).