Vaskeri-booking

torsdag 18. februar 2021

Siste oppsamlingsrunde for brannvernanlegg

Firesafe er nå ferdig med å installere brannvarslingsystem i de fleste leiligheter (både kabler og detektorhoder). Siste oppsamlingsrunde blir tirsdag 23. februar, fra 07-11. Alle involverte skal ha blitt varslet. Vennligst gi beskjed hvis noe mangler i din leilighet og du ikke er blitt kontaktet.