Vaskeri-booking

onsdag 24. februar 2021

Varsel om ordinær generalforsamling 2021

Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling tirsdag 04.05.2021, fysisk eller digitalt, avhengig av smittesituasjonen på gitt tidspunkt.

I forkant av møtet vil andelseierene motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som av andelseier ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være styret i hende senest 21.03.2021. 

Har du et forslag som kan bedre hverdagen?

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen er det ønskelig at:

  • det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen,
  • forslagstiller formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken.

Du kan foreslå saker på Vibbo via https://vibbo.no/5295. Alternativt kan du levere inn forslaget på papir i én av styrepostkassene på hver side av branndøren mellom oppgang C og D.

Styret