Vaskeri-booking

mandag 8. mars 2021

Brannvernanlegg i drift

Brannvernanlegget er ferdig og har vært i drift siden tirsdag 2. mars kl. 15. Styret vil benytte anledningen til å takke beboerne for tålmodigheten i byggeperioden, som dessverre har trukket ut i tid. Byggeprosjekter i koronatid er krevende, særlig leveranse av deler. Det var imidlertid på overtid å installere nye brannvarslere og da var dette en god anledning til å øke sikkerheten. Vi har nå fått en løsning som gir betydelig bedre brannsikkerhet.

Kort om anlegget

Anlegget er seriekoblet og delt inn i soner. Hver oppgang deler sone med sine tilstøtende oppganger. Oppgang A deler med B, B deler med A og C osv. Det er lagt inn en forsinkelse på tre minutter fra alarmen går i én leilighet, til den utløses i hele sonen. Hvis alarmen går i et fellesareal, vil hele sonen fellesarealet ligger i, varsles umiddelbart. Ved hver inngangsdør er det i tillegg montert en alarmknapp/manuell melder som setter hele sonen i umiddelbar alarmmodus. Det er en selvfølgelighet, men det er likevel viktig å understreke at denne utelukkende skal brukes i en nødssituasjon. Alarmer utløst av nødknapp kan kun stenges av med en spesiell nøkkel.

Hva gjør jeg hvis det brenner?

Alarmanlegget er ikke tilkoblet ekstern brannsentral eller brannvesen. Det betyr at ved brann eller mistanke om brann, er det viktig at beboer varsler 110 umiddelbart. Brannpanelene viser nøyaktig hvor brannalarm ble utløst, slik at kilden kan lokaliseres av brannvesenet.

Falske alarmer

Noen har vært bekymret for falske alarmer. Vi håper at det vil bli få slike. Som nevnt over, har anlegget en innebygget forsinkelsesfunksjon som gjør det mulig å forhindre slike. Det er imidlertid viktig at beboer handler raskt hvis sirenen går i egen leilighet og det skyldes røykutvikling i forbindelse med f.eks. matlaging. Det viktigste tiltaket består i å stoppe selve røykutviklingen og få røyken bort fra området rundt detektorhodet. Hvis dette skjer, vil alarmen i leiligheten stoppe etter tre minutter og ikke aktiveres i resten av sonen. For å være helt sikker, anbefaler vi i tillegg å gå ned til panelet i oppgangen og trykke på tasten "Avstill klokker" etterfulgt av knappen "Tilbakestill". Sirenen i leiligheten vil dermed stoppe umiddelbart og systemet gå over i normal drift igjen. Hvis alarmen likevel utløses i hele sonen og din boenhet dukker opp på displayet, kan systemet tilbakestilles. 

Vær imidlertid alltid sikker på at det faktisk er en falsk alarm før du tilbakestiller brannalarmanlegget. Ved utløst alarm, kontrollér området deteksjonen er utløst i før du eventuelt tilbakestiller alarmen. Hvis din egen leilighet dukker opp og du er sikker på at du utløste alarmen, kan du tilbakestille. Ved utløst alarm i et område eller boenhet du ikke har tilgang til - ring 110. Er du usikker – ring 110.

Oppussing

Ved oppussing/støvete arbeid er det viktig å tildekke detektorer for at de ikke skal gå i feilalarm eller bli «nedstøvet». Når en detektor blir nedstøvet/forurenset, blir den defekt og vil rapportere feilmeldingen inn til sentralen i anlegget.

Ny branninstruks

Styret er i gang med å etablere en ny branninstruks som skal erstatte den gamle som henger på veggen i alle oppganger. 

Hvor finner jeg mer dokumentasjon?

Viktig dokumentasjon for anlegget finnes ved siden av panelene i oppgang B og oppgang E. Styret vil tilgjengeliggjøre mer dokumentasjon etter hvert. Det er selvsagt også mulig å få innsyn i teknisk dokumentasjon på etterspørsel. 

mandag 1. mars 2021

Brannvernanlegget settes i drift 2. mars

Nytt brannvernanlegg settes i drift fra og med på formiddagen 2. mars. I den forbindelse vil Firesafe utføre en fullskalatest med lyd og banke på i enkelte leiligheter for funksjonstesting (jo flere som er hjemme, desto bedre, men fremmøte er ikke påkrevet). Styret vil få opplæring i systemet og informasjon kommer her på bloggen i løpet av uken.