Vaskeri-booking

mandag 1. mars 2021

Brannvernanlegget settes i drift 2. mars

Nytt brannvernanlegg settes i drift fra og med på formiddagen 2. mars. I den forbindelse vil Firesafe utføre en fullskalatest med lyd og banke på i enkelte leiligheter for funksjonstesting (jo flere som er hjemme, desto bedre, men fremmøte er ikke påkrevet). Styret vil få opplæring i systemet og informasjon kommer her på bloggen i løpet av uken.