Vaskeri-booking

tirsdag 13. april 2021

Hold dører lukket

Ved flere anledninger har vi merket oss at den nye døren i portrommet mot Mogata og søppeldøren ved siden av, er blitt satt åpen (lukket, men ulåst). Disse dørene skal alltid være låst. Døren til søppelrommet skal ikke brukes av beboere, utelukkende av Renovasjonsetaten. Om kort tid (i løpet av et par uker) vil Defigo installere et sluttstykke som gjør det mulig å åpne portrommet fra mobil.

Spesiell aktsomhet må utvises ved inngangsdørene til oppgangene. Disse skal også alltid være låst. Vær kritisk til hvem du slipper inn og lukk dører som står åpne og hvor ingen er til stede. Meld fra til styret ved uregelmessigheter.