Vaskeri-booking

søndag 31. oktober 2021

Felleskostnadene økes med 5% fra 01.01.2022

Styret har i årets budsjettmøte besluttet å øke felleskostnadene med 5% fra 01.01.2022 primært grunnet den kraftige utviklingen i energiprisene og forventningen om at prisene vil forbli høye i lengre tid. I tillegg kommer utgifter i forbindelse med prosjektledelse i takrehabiliteringsprosjektet (mer informasjon om dette kommer i løpet av de nærmeste dagene). Utgiftene for bredbånd har vi også satt opp med 4,19%.

Økte strømutgifter
Strømutgiftene til borettslaget øker betraktelig i takt med utviklingen i markedet (per 31.10.2021 over en dobling av utgiftene sammenliknet med budsjettet). Styret har derfor, som tidligere informert, besluttet at de gamle tørkeskapene ikke lenger skal benyttes og dette vil iverksettes iløpet av kort tid. Vi oppfordrer beboerne også til å være mer sparsommelige ved bruk av varmtvann og ved fyring, f.eks. ikke fyre med åpent vindu. Vi betaler alle for gildet.

onsdag 13. oktober 2021

Oppdatering: Telia og DOCSIS 3.1

Tiden er overmoden for en oppdatering på Telias oppradering av DOCSIS 3.1 i borettslaget. Her er det, som en del nok har forstått, dessverre oppstått forsinkelser. 

Borettslagets avtale er oppgradert fra 100 til 200 mbps med virkning fra 1. august, men vi vil først få full avtalt hastighet når nødvendige oppgraderinger er gjort lenger bak i nettet og etter at kontakter er byttet i leilighetene.

Det er selskapet FlexCom som utfører oppgraderingene på vegne av Telia.

Det som httil er gjort, er at beboere som trenger å skifte utstyr (dekoder eller modem/router), skal ha blitt varslet om dette og mange har fått byttet allerede.

Det som gjenstår, er altså oppgraderingene lenger bak i nettet og kontaktbytte i leilighetene. Telia/FlexCom estimerer at alle arbeidene vil være avsluttet innen utgangen av uke 48 (begynnelsen av desember). Beboerne vil bli kontaktet i god tid i forveien.