Vaskeri-booking

søndag 31. oktober 2021

Felleskostnadene økes med 5% fra 01.01.2022

Styret har i årets budsjettmøte besluttet å øke felleskostnadene med 5% fra 01.01.2022 primært grunnet den kraftige utviklingen i energiprisene og forventningen om at prisene vil forbli høye i lengre tid. I tillegg kommer utgifter i forbindelse med prosjektledelse i takrehabiliteringsprosjektet (mer informasjon om dette kommer i løpet av de nærmeste dagene). Utgiftene for bredbånd har vi også satt opp med 4,19%.

Økte strømutgifter
Strømutgiftene til borettslaget øker betraktelig i takt med utviklingen i markedet (per 31.10.2021 over en dobling av utgiftene sammenliknet med budsjettet). Styret har derfor, som tidligere informert, besluttet at de gamle tørkeskapene ikke lenger skal benyttes og dette vil iverksettes iløpet av kort tid. Vi oppfordrer beboerne også til å være mer sparsommelige ved bruk av varmtvann og ved fyring, f.eks. ikke fyre med åpent vindu. Vi betaler alle for gildet.