Vaskeri-booking

mandag 15. november 2021

Oppdatering i takprosjektet

På årets generalforsamling ble det med kvalifisert flertall stemt for å avslutte utbyggingsprosjektet av taket og utrede takrehabilitering. Styret har i den forbindelse engasjert OBOS Prosjekt for å utrede tradisjonell takrehabilitering og sette i gang en anbudskonkurranse.

OBOS Prosjekt var på befaring i borettslaget den 28. oktober. Prosessen fremover består av tre faser: I første fase vil behovet kartlegges og tidligere utarbeidede rapporter kvalitetssikres. Takrehabiliteringen vil innebære ny taktekking, samt ommuring av piper (disse ser ut til å være i en kritisk tilstand). I tillegg vil det være aktuelt med nye gjennomføringer, beslag, loftsvinduer og nedløp/takrenner.

I neste fase skal det utarbeides beskrivelse av nødvendige arbeider og inviteres til en anbudskonkurranse (innen jul). Det vil så etter planen kunne bli avholdt en felles befaring for interesserte entreprenører i januar/februar. Når tilbudene foreligger, vil styret kalle inn til ekstraordinær generalforsamling (ca. mars 2022). Hvis alt går etter planen, ligger forholdene til rette for at byggestart for prosjektet kan være etter påske i 2022 (tredje fase).