Vaskeri-booking

onsdag 25. mai 2022

Takprosjektet: Første statusrapport

Takprosjektet går foreløpig etter planen. Rehabiliteringen av tak er godt i gang, og ingen overraskelser er oppdaget så langt.

Takpapp og takplater er revet på oppgang A, og ny takpapp er lagt. I forbindelse med riving av takpapp og takvinduer vil det komme støv på loftet. Entreprenør støvsuger fortløpende, men anbefaler i tillegg å dekke til gjenstander i loftsbod. 

Det vil bli støyende arbeid når de går i gang med utbedring av gesims, og Front vil varsle om dette på forhånd. Etterhvert må balkonger ryddes i forbindelse med rehabilitering av overflatedekket. 

Nærmere beskjed kommer.

Takprosjektet: Viktig informasjon om rømningsvei

Som alle nå har fått med seg, er stillaset på vei opp rundt bygget. I den forbindelse har vi en viktig melding til alle beboere:

Dessverre er det enkelte vinduer som ikke lar seg åpne helt opp pga. stillaset. Dette får vi heller ikke gjort noe med. Men det er svært viktig at ALLE leiligheter må ha minimum ETT vindu som lar seg åpne helt for å sørge for rømningsvei. Hvis dette ikke er tilfellet, ber vi deg umiddelbart melde fra til styret på mathias@sandefjordgata3.no, med styret@sandefjordgata3.no på kopi, alternativt på tlf. 48 06 93 75. Sett samtidig opp lapp i vinduet til håndverkerne om dette. Da vil Front gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre rømningsvei for din leilighet.

søndag 1. mai 2022

Elsa Gundersen død, 108 år gammel

Styret har med sorg mottatt beskjed om at Elsa Gundersen, borettslagets eldste beboer og landets eldste for en kort tid, døde 28. april, 108 år gammel. Fru Gundersen bodde i borettslaget fra 1942 og frem til 2021. Av sine naboer blir hun husket som glad og oppegående frem til det aller siste, noe som er intet mindre enn imponerende.

lørdag 30. april 2022

Status i takprosjektet: oppstart og byggeperiode

Fredag 29. april var det kontraktsmøte hos OBOS Prosjekt. I samsvar med vedtaket fra generalforsamlingen den 4. april inngår borettslaget en avtale med Front Entreprenør AS som inkluderer alle opsjoner (vinduer/gesims/balkonger).

Entreprenøren starter allerde i neste uke med det formelle, bla. sende inn byggesøknad. Start på rigging er estimert til den 9. mai.  Arbeidet skal være ferdig innen 30. oktober.

Det vil komme mer informasjon fremover om det praktiske knyttet til prosjektet.

onsdag 27. april 2022

Dugnad den 2. mai kl. 18

Våren er kommet og vi kaller derfor inn til dugnad mandag 2. mai kl. 18. Oppgavene vil primært være å gjøre klart utemøbler, vaske vinduer i oppgangene og rengjøre i vaskeriene. Dugnaden avsluttes med øl og brus! Vi prøver også å ordne skrotinnsamling i forbindelse med duganden og kommer tilbake til eksakt dato for bortkjøring av skrot.

torsdag 7. april 2022

Takrehabilitering vedtatt

Den 4. april kl. 19 var det ekstraordinær generalforsamling i Sagene samfunnshus. 28 andelseiere møtte opp, og tre med fullmakt, slik at totalt 31 stemmeberettigede var samlet. 

På generelforsamlingen ble det enstemmig vedtatt å inngå en avtale med én av tilbyderne fra anbudsprosessen utført gjennom OBOS Prosjekt. I tillegg til selve takrehabiliteringen ligger det inne opsjoner på overflatebehandling av vinduer og gesimser samt rehabilitering av balkonger. Generalforsamlingen godkjente at styret tar opp et lån på totalt kr 7 050 000 for å finansiere prosjektet. Vi regner med at felleskostnadene vil måtte økes med anslagsvis 9 % som følge av prosjektet.

Styret kommer tilbake med mer informasjon om fortgangen i prosjektet så snart vi vet noe mer. Protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen (samt tidligere generalforsamalinger) er lagt ut her:

https://www.sandefjordgata3.no/p/generalforsamlinger.html

mandag 28. mars 2022

Gjensatte gjenstander

I de siste månedene har vi sett en økning i gjensatte gjenstander i kjelleren, særlig under D-E-F. Noen av gjenstandene har vært svært store og blitt plassert midt i rømningsveier foran tekniske rom som det er helt essentelt å ha tilgang til i gitte tilfeller. Noen av de verste eksemplene er en tung vaskeservant, et stort skap og i vaskeriet D-E-F har det stått en vaskemaskin de siste ukene. Til dem som har satt disse gjenstadene der: dette er på ingen måte ok og et soleklart brudd på vedtekter, husordensregler og grunnleggende folkeskikk. Det er vaktmester (eller styret) som må frakte gjenstandene bort på borettslagets regning – også dette er med på å øke felleskostnadene. Vi skulle gjerne brukt tiden vår på viktigere ting.

søndag 27. mars 2022

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling i anledning takrehabiliteringsprosjektet. Prosjektet har stor betydning for borettslagets fremtid.

4. april 2022 kl. 19:00, Kaysalen, Sagene samfunnshus

Full innkalling finnes på www.vibbo.no/5295 (krever innlogging). Beboere som ikke har samtykket til digital kommunikasjon, har fått innkallingen i postkassen.

Husk å ta med registreringsskjemaet fra innkallingen. Vel møtt!

onsdag 16. februar 2022

Sykkeltyverier i bakgården

Det er i de siste par ukene blitt rapporter om flere sykkeltyverier fra sykkelparkeringen i bakgården. Vi ber derfor beboerne å være ekstra på vakt ved sykkelparkering. Også mindre verdifulle sykler stjeles.

lørdag 29. januar 2022

DOCSIS 3.1-prosjektet ferdigstilt

Etter avstemming blant beboerne i sommer besluttet styret å inngå avtale med Telia om oppgradering til såkalt DOCSIS 3.1 som gir oss bedre utnyttelse av de gamle koaksialkablene som forsørger oss med bredbånd i leilighetene, samtidig som vi slipper inngripende tiltak som en full omlegging til fiber ville tilsi. Installasjonen fant sted i desember i de aller fleste leiligheter. I tillegg er infrastruktur i kjelleren og utenfor borettslagets område oppgradert.

Vi har nå i den kollektive avtalen synkrone nedlastnings- og opplastningshastigheter på 250 mbps. Man kan kjøpe seg videre opp hvis man ønsker, men merk at den kollektive avtalen nå er svært god og bør være tilstrekkelig for de fleste behov.

En viktig del av oppgraderingen er at vi går fra 20 mbps opplasting til 250 mbps. Rask opplastingshastighet kommer godt med for videokommunikasjon og hjemmekontor, siden opplasting til f.eks. kontornettverk nå går betydelig fortere (teoretisk en tidobling av hastigheten, i praksis vil det være mindre, men likevel svært mye raskere enn før).

onsdag 26. januar 2022

Utlysning: Medlemmer søkes til nytt styre i 2022

Dagens styre har med noen endringer sittet siden mai 2020. Perioden har, ikke overraskende, vært sterkt preget av koronaviruset. På tross av dette har vi fått gjennomført en del prosjekter her i borettslaget.

På årets generalforsamling i mai - som det vil informeres om ved en senere anledning - skal et nytt styre velges. Alle styreverv er på valg. Dagens styreleder ønsker ikke å stille til gjenvalg, det samme gjelder for de fire styremedlemmene.

Et styreverv er en spennende erfaring å ha med seg, samtidig som man lærer mye nytt om jus, økonomi, teknologi og administrasjon, for å nevne noe. Som borettslag er vi samtidig helt avhengige av et fungerende styre, det er med på å gjøre dette til et hyggelig sted å bo samtidig som viktige verdier ivaretas.

Ifølge vedtektene skal vi ha en styreleder og minst to og høyst fem andre styremedlemmer. Vi ønsker å ha et bredt sammensatt styre som kan se sakene fra flere sider.

Kunne du være interessert i et styreverv? Ta kontakt med styreleder Magnus Breder Birkenes på tlf. 92 65 68 92 eller på epost til styret@sandefjordgata3.no.

søndag 23. januar 2022

Mye søppel

Mange har sikkert fått med seg at det har hopet seg opp med søppel i søppelrommet. Dette skyldes at nøklene til renovasjonsetaten først var ferdige i begynnelsen av forrige uke og ble overlevert på onsdag slik at tømming uteble. Dette er svært kjedelig, men vanskelig å få gjort noe med umiddelbart. Vi håper på snarlig bedring ettersom de nå har tilgang. Hvis det er mulig å vente litt med å kaste søppel, hadde det vært supert.