Vaskeri-booking

lørdag 29. januar 2022

DOCSIS 3.1-prosjektet ferdigstilt

Etter avstemming blant beboerne i sommer besluttet styret å inngå avtale med Telia om oppgradering til såkalt DOCSIS 3.1 som gir oss bedre utnyttelse av de gamle koaksialkablene som forsørger oss med bredbånd i leilighetene, samtidig som vi slipper inngripende tiltak som en full omlegging til fiber ville tilsi. Installasjonen fant sted i desember i de aller fleste leiligheter. I tillegg er infrastruktur i kjelleren og utenfor borettslagets område oppgradert.

Vi har nå i den kollektive avtalen synkrone nedlastnings- og opplastningshastigheter på 250 mbps. Man kan kjøpe seg videre opp hvis man ønsker, men merk at den kollektive avtalen nå er svært god og bør være tilstrekkelig for de fleste behov.

En viktig del av oppgraderingen er at vi går fra 20 mbps opplasting til 250 mbps. Rask opplastingshastighet kommer godt med for videokommunikasjon og hjemmekontor, siden opplasting til f.eks. kontornettverk nå går betydelig fortere (teoretisk en tidobling av hastigheten, i praksis vil det være mindre, men likevel svært mye raskere enn før).

onsdag 26. januar 2022

Utlysning: Medlemmer søkes til nytt styre i 2022

Dagens styre har med noen endringer sittet siden mai 2020. Perioden har, ikke overraskende, vært sterkt preget av koronaviruset. På tross av dette har vi fått gjennomført en del prosjekter her i borettslaget.

På årets generalforsamling i mai - som det vil informeres om ved en senere anledning - skal et nytt styre velges. Alle styreverv er på valg. Dagens styreleder ønsker ikke å stille til gjenvalg, det samme gjelder for de fire styremedlemmene.

Et styreverv er en spennende erfaring å ha med seg, samtidig som man lærer mye nytt om jus, økonomi, teknologi og administrasjon, for å nevne noe. Som borettslag er vi samtidig helt avhengige av et fungerende styre, det er med på å gjøre dette til et hyggelig sted å bo samtidig som viktige verdier ivaretas.

Ifølge vedtektene skal vi ha en styreleder og minst to og høyst fem andre styremedlemmer. Vi ønsker å ha et bredt sammensatt styre som kan se sakene fra flere sider.

Kunne du være interessert i et styreverv? Ta kontakt med styreleder Magnus Breder Birkenes på tlf. 92 65 68 92 eller på epost til styret@sandefjordgata3.no.

søndag 23. januar 2022

Mye søppel

Mange har sikkert fått med seg at det har hopet seg opp med søppel i søppelrommet. Dette skyldes at nøklene til renovasjonsetaten først var ferdige i begynnelsen av forrige uke og ble overlevert på onsdag slik at tømming uteble. Dette er svært kjedelig, men vanskelig å få gjort noe med umiddelbart. Vi håper på snarlig bedring ettersom de nå har tilgang. Hvis det er mulig å vente litt med å kaste søppel, hadde det vært supert.