Vaskeri-booking

onsdag 26. januar 2022

Utlysning: Medlemmer søkes til nytt styre i 2022

Dagens styre har med noen endringer sittet siden mai 2020. Perioden har, ikke overraskende, vært sterkt preget av koronaviruset. På tross av dette har vi fått gjennomført en del prosjekter her i borettslaget.

På årets generalforsamling i mai - som det vil informeres om ved en senere anledning - skal et nytt styre velges. Alle styreverv er på valg. Dagens styreleder ønsker ikke å stille til gjenvalg, det samme gjelder for de fire styremedlemmene.

Et styreverv er en spennende erfaring å ha med seg, samtidig som man lærer mye nytt om jus, økonomi, teknologi og administrasjon, for å nevne noe. Som borettslag er vi samtidig helt avhengige av et fungerende styre, det er med på å gjøre dette til et hyggelig sted å bo samtidig som viktige verdier ivaretas.

Ifølge vedtektene skal vi ha en styreleder og minst to og høyst fem andre styremedlemmer. Vi ønsker å ha et bredt sammensatt styre som kan se sakene fra flere sider.

Kunne du være interessert i et styreverv? Ta kontakt med styreleder Magnus Breder Birkenes på tlf. 92 65 68 92 eller på epost til styret@sandefjordgata3.no.