Vaskeri-booking

lørdag 30. april 2022

Status i takprosjektet: oppstart og byggeperiode

Fredag 29. april var det kontraktsmøte hos OBOS Prosjekt. I samsvar med vedtaket fra generalforsamlingen den 4. april inngår borettslaget en avtale med Front Entreprenør AS som inkluderer alle opsjoner (vinduer/gesims/balkonger).

Entreprenøren starter allerde i neste uke med det formelle, bla. sende inn byggesøknad. Start på rigging er estimert til den 9. mai.  Arbeidet skal være ferdig innen 30. oktober.

Det vil komme mer informasjon fremover om det praktiske knyttet til prosjektet.

onsdag 27. april 2022

Dugnad den 2. mai kl. 18

Våren er kommet og vi kaller derfor inn til dugnad mandag 2. mai kl. 18. Oppgavene vil primært være å gjøre klart utemøbler, vaske vinduer i oppgangene og rengjøre i vaskeriene. Dugnaden avsluttes med øl og brus! Vi prøver også å ordne skrotinnsamling i forbindelse med duganden og kommer tilbake til eksakt dato for bortkjøring av skrot.

torsdag 7. april 2022

Takrehabilitering vedtatt

Den 4. april kl. 19 var det ekstraordinær generalforsamling i Sagene samfunnshus. 28 andelseiere møtte opp, og tre med fullmakt, slik at totalt 31 stemmeberettigede var samlet. 

På generelforsamlingen ble det enstemmig vedtatt å inngå en avtale med én av tilbyderne fra anbudsprosessen utført gjennom OBOS Prosjekt. I tillegg til selve takrehabiliteringen ligger det inne opsjoner på overflatebehandling av vinduer og gesimser samt rehabilitering av balkonger. Generalforsamlingen godkjente at styret tar opp et lån på totalt kr 7 050 000 for å finansiere prosjektet. Vi regner med at felleskostnadene vil måtte økes med anslagsvis 9 % som følge av prosjektet.

Styret kommer tilbake med mer informasjon om fortgangen i prosjektet så snart vi vet noe mer. Protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen (samt tidligere generalforsamalinger) er lagt ut her:

https://www.sandefjordgata3.no/p/generalforsamlinger.html