Vaskeri-booking

torsdag 7. april 2022

Takrehabilitering vedtatt

Den 4. april kl. 19 var det ekstraordinær generalforsamling i Sagene samfunnshus. 28 andelseiere møtte opp, og tre med fullmakt, slik at totalt 31 stemmeberettigede var samlet. 

På generelforsamlingen ble det enstemmig vedtatt å inngå en avtale med én av tilbyderne fra anbudsprosessen utført gjennom OBOS Prosjekt. I tillegg til selve takrehabiliteringen ligger det inne opsjoner på overflatebehandling av vinduer og gesimser samt rehabilitering av balkonger. Generalforsamlingen godkjente at styret tar opp et lån på totalt kr 7 050 000 for å finansiere prosjektet. Vi regner med at felleskostnadene vil måtte økes med anslagsvis 9 % som følge av prosjektet.

Styret kommer tilbake med mer informasjon om fortgangen i prosjektet så snart vi vet noe mer. Protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen (samt tidligere generalforsamalinger) er lagt ut her:

https://www.sandefjordgata3.no/p/generalforsamlinger.html