Vaskeri-booking

torsdag 9. juni 2022

Felleskostnadene øker med 10,2 % fra 1. august 2022

Som en følge av låneopptak på 7 050 000 kr besluttet på ekstraordinær generalforsamling 4. april 2022 i forbindelse med rehabiliteringsprosjektet, stiger felleskostnadene med 10,2 % fra 1. august. De måndelige innbetalingene på lånet ligger på 27 900 kr og disse må dekkes inn. 

På generalforsamlingen antydet vi en økning på ca. 9 %. Det lille avviket kommer at vi glemte å trekke fra de måndelige kostnadene for bredbånd i beregningen av felleskostnader (OBOS forstår felleskostnader uten bredbånd fordi utgiften for bredbånd er lik for alle leiligheter).

Rehabiliteringsprosjektet er i rute. Takplater er revet på hele hovedbygningen – og så langt er ingen overraskelser dukket opp – og Front håper på å kunne begynne på F-blokken over sommeren.