Vaskeri-booking

mandag 1. august 2022

Åpning av vindu etter maling

Det er kommet melding fra to beboere som har hatt problemer med å få åpnet vinduet etter maling. Hvis dette gjelder flere, ber Front entreprenør om at beboer setter opp lapp i vindu som ikke lar seg åpne. De vil i gitt tilfelle se om det kan skyldes maling og eventuelt skjære opp.