Vaskeri-booking

tirsdag 16. august 2022

Rydding av balkonger og fremdrift

Arbeidet med balkongrehabillitering begynner i slutten av august. I den forbindelse ber vi alle beboere nå om å rydde balkongene, slik tidligere varslet. Alt som måtte befinne seg der, må fjernes. Når selve arbeidene begynner, vil dette innebære en god del støy. Hvis noen har problemer med lagring eller rydding, vennligst ta kontakt med styret på mail.

Det har vært arbeid i takprosjektet gjennom hele sommeren, men med redusert bemanning. Status er nå at takrehabilitering på hovedblokken i praksis er avsluttet og alle vinduer samme sted er malt. I skrivende stund ventes det på snøfangere, her er ikke alle lengdene kommet inn på grunn av en feilleveranse, men vi er fremdeles i rute. Front regner med å påbegynne arbeidet på lavblokken i slutten av august. 

Bildet under viser taket på hovedblokken i slutten av juli, hvor det meste var ferdig: nye takplater, beslag, ommurte piper og snøfangere.