Vaskeri-booking

fredag 23. september 2022

Varmeanlegget er startet opp igjen

Det er begynt å bli kjøligere og derfor har vi startet opp varmeanlegget igjen. Vi ber i den anledning alle om å lufte ut radiatoren, og så fort som mulig, da det erfaringsmessig tar en del tid før alle får gjort det. Ved å gjøre dette, sikrer du at alle får glede av varmen. Merk at det også i den neste uken kan være perioder hvor vannet er noe kjøligere enn normalt. Dette er fordi anlegget legges om til vinterdrift og den prosessen er ikke helt avsluttet ennå.

Slik lufter man ut

Her kan du lese mer om å lufte ut radiatoren. For å lufte ut, trenger du en radiatornøkkel. En slik kan kjøpes hos Clas Ohlson.

Hvorfor man må lufte ut

Når vi starter opp anlegget, er det alltid mye luft i rørene. De som bor lengst unna fyrrommet og øverst i gården er avhengig av at trykket i anlegget er høyt nok til at de får varmtvann til sine radiatorer. Når hver enkelt lufter ut radiatoren, synker trykket, og dermed forsvinner varmen fra dem som bor høyest.

Luft ut selv om du ikke trenger varme ennå

Nå i starten sjekker vi trykket jevnlig og øker det igjen dersom det har falt. Men vi kan ikke ha dette som en daglig rutine gjennom hele fyringssesongen. Derfor ber vi om at alle lufter ut radiatoren sin nå. Dersom man ikke syns man har behov for radiatorvarmen ennå, så kan man bare stille termostaten på null etter å ha luftet ut.

Ved å lufte ut sørger du også får at radiatoren er full av vannet. Uten vann kan det lettere bli rust i radiatoren, og da må du bekoste en ny radiator.

Min radiator er ikke varm

Et vanlig spørsmål vi hvorfor min radiator bare er lunken. Temperaturen på varmtvannet som sirkulerer i anlegget er bare på 40 grader, så det er naturlig å oppleve dette som lunkent.

Høye strømpriser

Det er svært høye strømpriser om dagen og vi har informert om dette den siste tiden. Vi ber dere derfor tenke på energibruk fremover. 

 • Ikke fyr med åpne vinduer
 • Skru av/demp varme når du ikke er hjemme
 • Slukk lys i vaskeri, hobbyrom og bod etter bruk
 • Ikke bruk mer varmtvann enn nødvendig
 • Ta kortere dusjer, skru av vannet mens du tar på såpe eller sjampo
 • Har du oppvaskmaskin, ber vi deg om å bruke den til oppvask - det er mest effektivt

Oppdatering i takprosjektet

Styret har vært på befaring på byggeplassen i dag. Status er at arbeidene går etter planen, uten de store overraskelsene.

Slik det ser ut nå, kan nedrigg av stillas påbegynnes i midten av oktober. 
 
Før dette skjer, er det viktig at alle sjekker at vinduer lar seg åpne på de sidene hvor stillaset fremdeles står, slik at dette raskt kan rettes opp i. Meld både inn til oss og sett opp lapp i vindu.
 
En overraskelse har det dog vært: Ut mot Hortengata er det åpen balkong i øverste etasje, og glassbalkonger videre ned. Det har vært problemer med drenering fra øverste balkong, grunnet teknisk dårlig sluk+takrenneløsning. Dette har medført betydelig frostspreng i mur. Dette er utbedret, og bedre dreneringsløsning er etablert.
 
I tillegg til ovennevnte har Front blant annet utbedret mindre murskader i hvite felter rundt vinduer/balkongdører, samt fasaden på lavbygg.
 
De ekstra arbeidene har medført en beskjeden kostnadsøkning. Prosjektet er fortsatt innenfor de opprinnelig økonomiske rammene.

torsdag 15. september 2022

Strømpriser

Alle snakker om strømprisene om dagen og vi er dessverre intet unntak. Det er krig i Europa og det er sterk inflasjon, særlig drevet av de skyhøye energiprisene. Dette må vi ta hensyn til når vi nå igjen snart går inn i en fyringsperiode og skal budsjettere for neste år. Her i borettslaget skal varmtvann og fyring dekkes gjennom felleskostnadene, men det er viktig å vite at vi betaler for den faktiske bruken. Felleskostnadene er en forskuddsbetaling.

Da årets budsjett ble satt opp i november 2021, ante vi bare såvidt konturene av det vi ser i dag og det er som kjent vanskelig å se inn i fremtiden. Nå vet vi hva som skjedde. I 2020 brukte vi 300 000 kr på strøm, men 2020 var ikke et normalår. Strømprisene var unormalt lave i 2020, tidvis rundt 0. Vi valgte å nesten doble utgiftene fra 2020 og la oss på strøm- og fyringsutgifter på 500 000 for hele året i 2022. Så kom desember 2021 og prisene gikk i været. Desemberregningen (uten strømstøtte, den ble først godskrevet i 2022) kom på ca. 240 000.

Når vi nå gjør opp status, har vi brukt 400 000 kr så langt i år på strøm (strømstøtten er medregnet - så langt i år utgjør den ca. 265 000). Vi nærmer oss dermed budsjettgrensen og det er før fyringssesongen i det hele tatt er begynt. Gjennomsnittet av kraftforbruket i månedene august-desember ligger på 250 000 kWh de siste tre årene. Hvis vi ganger med en pris på 2 kr kWh (medregnet avgifter og fratrukket strømstøtte), lander vi på en total på 900 000 for 2022. Dette skulle tilsi en merkostnad per leilighet på ca. 400 kr i måneden.

I 2021 besluttet styret som et enkelt strakstiltak at de strømslukende tørkeskapene skulle frakboles. Disse kunne fort bruke mange titalls kWh på en tørkerunde. Styret ser på muligheter til å få forbruket ytterligere ned og tar gjerne i mot råd. Dessverre er vi ikke i en situasjon hvor vi kan gjøre dyre investeringer akkurat nå. Det aller viktigste vi kan gjøre nå og når varmeanlegget settes på, er:

 • Ikke fyr med åpne vinduer
 • Skru av/demp varme når du ikke er hjemme
 • Slukk lys i vaskeri, hobbyrom og bod etter bruk
 • Ikke bruk mer varmtvann enn nødvendig
 • Ta kortere dusjer, skru av vannet mens du tar på såpe eller sjampo
 • Har du oppvaskmaskin, ber vi deg om å bruke den til oppvask - det er mest effektivt

Sammenliknet med sommermånedene i fjor, brukte vi ca. 35% mindre strøm i år. Flere har nok vært bortreist i år enn i fjor, men likevel: Det er bra! Fortsett slik! Tiltak hjelper.

tirsdag 6. september 2022

Lærdommer fra branntilløp

Lørdagens tilløp til brann avdekket at flere beboere ikke er kjent med hvordan brannvarslingen fungerer. Denne informasjonen er ikke godt nok tilgjengelig per i dag. Her kommer derfor viktig informasjon (som vi også vil gjøre tilgjengelig andre steder, bla. i boligguiden):

 1. Brannvarslingen er IKKE koblet til brannvesenet eller annen alarmsentral. Ved mistanke om brann må brannvesenet kontaktes. Forklar situasjonen, så kan de selv vurdere om de rykker ut.
 2. Brannvarsel med sirene utløses i den aktuelle oppgangen, samt tilstøtende oppganger. På brannpanelet ved inngangen står det hvilken OPPGANG, ETASJE og BOLIGNUMMER hvor alarmen er utløst. Merk at bolignummer ikke er det samme som leilighetsnummer, som ofte brukes av OBOS (se forklaring her: https://www.sandefjordgata3.no/p/nummer.html ) Bolignummeret brukes f.eks. av Folkeregisteret og Oslo kommune. Flere leiligheter har det samme bolignummeret, derfor er det viktig å se på oppgang samtidig (som altså også står på displayet). Kun på oppgangsnivå er bolignummeret unikt. Grunnen til at bolignummeret brukes, er at man ut fra nummeret selv kan slutte hvor leiligheten befinner seg. I tillegg skal det henge kart ved alle brannpaneler som viser hvor bolignummeret hører hjemme.
 3. Varsel om brann / evt. feil på anlegg dukker opp på alle paneler, men det er altså kun i aktuell oppgang og tilstøtende oppganger det varsles med sirene. Panelene sender ut pipelyder med jevne mellomrom inntil et problem er løst. Dette vil gjelde alle oppganger, uavhengig av hvor alarmen ble utløst.
Falske alarmer har skjedd før, og det har antagelig ført til en høy terskel for å ringe brannvesenet. Det var først da røykutvikling ble bekreftet at brannvesenet ble kontaktet. I etterpåklokskapens lys burde dette skjedd før. Batteribranner gir røykutvikling som kan skade personer og materiell inne i leiligheten, uten at det er noen indikasjoner på brann fra utsiden av leiligheten (i oppgangen).

lørdag 3. september 2022

Branntilløp i borettslaget

Vi hadde i dag et lite branntilløp i oppg. E med røykutvikling. Brannvesen, politi og lege var på stedet og fikk raskt kontroll på situasjonen uten dramatikk. Årsaken var en JBL-høyttaler som hadde stått til lading i kort tid. Dette viser at selv den minste lille ting som lades, kan skape problemer.

Vi tar med følgende lærdom fra episoden: Ved mistanke om brann, kontakt brannvesenet. Vårt brannanlegg er ikke dirkete tilkoblet brannvesenet eller annen alarmsentral. Og én ting må vi advare mot: Vi har sett flere eksempler på beboere som tar ned eller ødelegger detekorhode i forbindelse med brannnalarm. Dette er svært uaktsomt og må ikke skje igjen.
 
Styret vil sørge for at det innen rimelig tid avholdes en brannøvelse i gården. Dette har vært utsatt pga. korona.