Vaskeri-booking

tirsdag 6. september 2022

Lærdommer fra branntilløp

Lørdagens tilløp til brann avdekket at flere beboere ikke er kjent med hvordan brannvarslingen fungerer. Denne informasjonen er ikke godt nok tilgjengelig per i dag. Her kommer derfor viktig informasjon (som vi også vil gjøre tilgjengelig andre steder, bla. i boligguiden):

  1. Brannvarslingen er IKKE koblet til brannvesenet eller annen alarmsentral. Ved mistanke om brann må brannvesenet kontaktes. Forklar situasjonen, så kan de selv vurdere om de rykker ut.
  2. Brannvarsel med sirene utløses i den aktuelle oppgangen, samt tilstøtende oppganger. På brannpanelet ved inngangen står det hvilken OPPGANG, ETASJE og BOLIGNUMMER hvor alarmen er utløst. Merk at bolignummer ikke er det samme som leilighetsnummer, som ofte brukes av OBOS (se forklaring her: https://www.sandefjordgata3.no/p/nummer.html ) Bolignummeret brukes f.eks. av Folkeregisteret og Oslo kommune. Flere leiligheter har det samme bolignummeret, derfor er det viktig å se på oppgang samtidig (som altså også står på displayet). Kun på oppgangsnivå er bolignummeret unikt. Grunnen til at bolignummeret brukes, er at man ut fra nummeret selv kan slutte hvor leiligheten befinner seg. I tillegg skal det henge kart ved alle brannpaneler som viser hvor bolignummeret hører hjemme.
  3. Varsel om brann / evt. feil på anlegg dukker opp på alle paneler, men det er altså kun i aktuell oppgang og tilstøtende oppganger det varsles med sirene. Panelene sender ut pipelyder med jevne mellomrom inntil et problem er løst. Dette vil gjelde alle oppganger, uavhengig av hvor alarmen ble utløst.
Falske alarmer har skjedd før, og det har antagelig ført til en høy terskel for å ringe brannvesenet. Det var først da røykutvikling ble bekreftet at brannvesenet ble kontaktet. I etterpåklokskapens lys burde dette skjedd før. Batteribranner gir røykutvikling som kan skade personer og materiell inne i leiligheten, uten at det er noen indikasjoner på brann fra utsiden av leiligheten (i oppgangen).