Vaskeri-booking

fredag 23. september 2022

Oppdatering i takprosjektet

Styret har vært på befaring på byggeplassen i dag. Status er at arbeidene går etter planen, uten de store overraskelsene.

Slik det ser ut nå, kan nedrigg av stillas påbegynnes i midten av oktober. 
 
Før dette skjer, er det viktig at alle sjekker at vinduer lar seg åpne på de sidene hvor stillaset fremdeles står, slik at dette raskt kan rettes opp i. Meld både inn til oss og sett opp lapp i vindu.
 
En overraskelse har det dog vært: Ut mot Hortengata er det åpen balkong i øverste etasje, og glassbalkonger videre ned. Det har vært problemer med drenering fra øverste balkong, grunnet teknisk dårlig sluk+takrenneløsning. Dette har medført betydelig frostspreng i mur. Dette er utbedret, og bedre dreneringsløsning er etablert.
 
I tillegg til ovennevnte har Front blant annet utbedret mindre murskader i hvite felter rundt vinduer/balkongdører, samt fasaden på lavbygg.
 
De ekstra arbeidene har medført en beskjeden kostnadsøkning. Prosjektet er fortsatt innenfor de opprinnelig økonomiske rammene.