Vaskeri-booking

søndag 6. november 2022

Felleskostnadene økes med 7,5 % fra 01.01.2023

Prisveksten er svært sterk om dagen og borettslaget går dessverre ikke klar av den. Derfor er vi nødt til å øke felleskostnadene med 7,5 % fra 01.01.2023.

Dette skyldes ikke primært takprosjektet, men økte renteutgifter på alle våre lån (dobling av rentene det siste året), økte strømutgifter (budsjettert med 865.000 neste år, mot 500.000 for inneværende år), sterk økning i kommunale avgifter (16,5 % økning for vann og avløp, 12 % for renovasjon) og generell prisvekst på alle tjenester vi kjøper inn.

Styret ser på muligheter for å kutte kostnadene. Vi har blant annet innledet anbudskonkurranse på forsikringsavtalen på bygningen. Vi minner om vår sterke oppfordring om å spare på varmtvann og fyring. Høsten har vært mild så langt, men vi går på alle måter en svært usikker vinter i møte.

Takprosjektet avsluttet

Fredag 4. november 2022 ble takprosjektet avsluttet ved at entreprenøren overgav entreprisen til borettslaget. Dermed er punktum satt for et prosjekt som har vært planlagt i mange år og som nå endelig kunne bringes til en god avslutning. Det har heldigvis ikke vært store overraskelser underveis og prosjektet er per i dag innenfor budsjettet. Vi vil gjøre opp status når alle fakturaer er betalt.

Det som gjenstår fra entreprenøren side, er å opparbeide plenen mot Sandefjordgata, som forståelig nok er blitt ganske stygg i løpet av byggeperioden. Her vil entreprenør sørge for å så nytt gress til våren.

Vi ber alle beboere ved anledning sjekke loftsboder for eventuelle spikere som stikker ut av takpanel. Disse bør i så fall slås inn med hammer. Ta gjerne kontakt med styret for assistanse.