Vaskeri-booking

Brann

I Sandefjordgata 3 Borettslag har vi tre tiltak i alle leiligheter som skal ivareta brannsikkerheten: seriekoblede røykvarslere, pulverapparater og brannklassifiserte dører.  

Røykvarsler
Alle leiligheter og fellesarealer har seriekoblede detektorer fra Firesafe. 

Brannvarslingen er IKKE koblet til brannvesenet eller annen alarmsentral. Ved mistanke om brann må brannvesenet kontaktes. Ved falsk alarm har beboer tre minutter til å lufte ut / evt. avstille alarm på brannpanelet ved inngangen.

Brannvarsel med sirene utløses i den aktuelle oppgangen, samt tilstøtende oppganger. På brannpanelet ved inngangen står det hvilken OPPGANG, ETASJE og BOLIGNUMMER hvor alarmen er utløst. Merk at bolignummer ikke er det samme som leilighetsnummer, som ofte brukes av OBOS (se forklaring her) Bolignummeret brukes f.eks. av Folkeregisteret og Oslo kommune. Flere leiligheter har det samme bolignummeret, derfor er det viktig å se på oppgang samtidig (som altså også står på displayet). Kun på oppgangsnivå er bolignummeret unikt. Grunnen til at bolignummeret brukes, er at man ut fra nummeret selv kan slutte hvor leiligheten befinner seg. I tillegg skal det henge kart ved alle brannpaneler som viser hvor bolignummeret hører hjemme.

Varsel om brann / evt. feil på anlegg dukker opp på alle paneler, men det er altså kun i aktuell oppgang og tilstøtende oppganger det varsles med sirene. Panelene sender ut pipelyder med jevne mellomrom inntil et problem er løst. Dette vil gjelde alle oppganger, uavhengig av hvor alarmen ble utløst.

Borettslaget har inngått en kontrollavtale med Firesafe som sørger for årlig kontroll av disse både i leilighetene og i fellesarealene. Det er viktig at så mange som mulig av beboerne kan være tilstede under den årlige kontrollen.

Skal du pusse opp leiligheten eller gjøre noe annet som skaper mye støv, bør du dekke til varsleren for å unngå falsk alarm. Den skal aldri demonteres.

Røykvarsleren tilhører borettslaget og skal aldri røres/demonteres.

Leverandørens kontaktinformasjon: FIRESAFE AS, Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog. Telefon: +47 09110 (alternativt: +47 22 72 20 20), epost: support@firesafe.no, web: https://www.firesafe.no/.

Brannklassifiserte dører
Mellom oppgangen og leiligheten har vi ytterdører som er merket med B-30. Det betyr at døren skal tåle 30 minutter med brannpåkjenning. Les mer om brannklassifisering her.
For å opprettholde dørens evne til å tåle brann (og lyddemping) må det ikke lages hull i døren, som for eksempel fra spikere og skruer. Skal du ha et navnskilt på døren, fest det med dobbeltsidig teip.

Pulverapparat
Hver leilighet skal ha et pulverapparat fra Housegard merket med en kontroll-lapp fra Trygg og sikker. Sørg for at apparat er lett tilgjenglig.

Vedlikehold: Kontroller at pilen står på grønt en gang i måneden. Minst en gang i året kontroller at pulveret er løst ved å snu pulverapparatet på hodet og hold det mot øret i 5 til 10 sekunder. Du skal kunne høre at pulveret er løst og flyktig.

Bruk: Dra ut sikringen, sikt mot nederste del av brannen, trykk ned utløserhåndtaket.

Vær oppmerksom på pulverapparat og vann ikke må brukes mot fettbrann! Et pulverapparat tømmes fort.

Pulverapparatet tilhører borettslaget. Ved eierbytte av leiligheten skal pulverapparatet bli værende i leiligheten. Andelseier er pliktig til å melde feil og mangler til styret.

Eierskifte
I forbindelse med eierskifte skal kontrollskjema for brannsikring fylles ut av ny eier.

Egne tiltak
Styrets oppfatter borettslagets tiltak som et minimumstiltak. Vi oppfordrer beboerne til å treffe flere tiltak. Listen nedenfor kan være aktuelle tiltak.

Branntau
Ved brann kan trapperommet fylles av giftig røyk. Ikke alle leiligheter en brannbalkong. For å sikre seg en rømningsvei bør man ha et branntau i leiligheten. For optimal sikring bør det være mulig å benytte branntauet på begge sider av bygningen.

Brannteppe
Et pulverapparat lager mye forurensning i leiligheten og kan ikke brukes mot fettbrann. Et brannteppe er billig i innkjøp og kan brukes flere ganger.

Flere røykvarslere
For enda bedre dekning bør man ha røykvarslere i alle rom.

Husbrannslange
Med kun små mengder vann kan de fleste branner enkelt slokkes. I forhold til et pulverapparat er en brannslange enkel i bruk, kan gjenbrukes og gir lite skader.

Handling ved brann!
Varsle: Varsle brannvesenet på nødnummer 110.
Redde: Sørg for at alle kommer seg ut i sikkerhet.
Slokke: Forsøk å slokke uten å utsette deg selv eller andre for fare.
I hver oppgang henger det en branninstruks tilsvarende denne.