Vaskeri-booking

Dyrehold

Når du skal skaffe deg et dyr
I borettslagets vedtekter heter det at «dyrehold er tillat». Før dyret flytter inn må du orientere styret. Det holder at du sender en epost om hva slags dyr det er snakk om og fra når det flytter inn.

Når dyreholdet opphører
Når dyreholdet opphører, orienterer du styret om dette også.

Pass på dette
I husordensreglene står det at det ikke er tillat å lufte hunder på borettslagets eiendom. Katter kan luftes i bånd, så lenge de ikke gjør fra seg på eiendommen.

Styret kan gjennom husordensreglene gir nærmere regler.

Som andelseier i borettslaget må ikke bruken av boligen og fellesarealene være «til skade eller ulempe for andre andelseiere». Derfor må du passe godt på dyret og sørge for å ta hensyn til andre beboere. 

Klager på dyrehold
Dersom du plages av et dyrehold, ta det opp direkte med den det gjelder først. Les gjennom håndtering av naboklager før du klager til styret.