Vaskeri-booking

Husordensregler

HUSORDENSREGLER FOR SANDEFJORDGATA 3 BORETTSLAG

 Godkjent 08.05.2019

En pdf-versjon av husordensreglene finner du i filarkivet til borettslaget under "Regler og retningslinjer".


(Tillegg til vedtektene)

Formålet med husordensreglene er å sikre orden, ro og hygge i gården. Alle er pliktige
til å følge husordensreglene.

ALMINNELIG ORDEN
Ingen må sette fra seg sykler, barnevogner, møbler e.l. i oppgang, kjellergang eller utenfor loftsboder. Kun sykler kan settes under kjellertrappen. Sykler som parkeres ute må kun settes i sykkelstativet. Sørg for å holde alle dører låst til enhver tid. Bruk av åpen flamme på loft eller i kjeller er strengt forbudt. Husk på brannfaren. Unødvendig kjøring på gårdsplass bør unngås. Gårdsplassen er heller ingen parkeringsplass. Kun korte opphold ved av- og pålessing er tillatt. Bilreparasjoner og hjulskift er ikke tillatt i gården. Det samme gjelder sykling og fotballsparking. Vern om planter og  beplantning. Kast ikke mat til fuglene på bakken. Det vil trekke mus og rotter til gården.

Flaggstenger, antenner, markiser og lignende må ikke settes opp uten særskilt godkjenning fra styret. Det skal for øvrig være like markiser i hele gården.

BAD, WC, KRANER OG RØRLEDNINGER
Oppussing av bad skal gjøres etter dagens våtromsforskrifter.
Dersom det skal gjøres rørleggerarbeid eller annet som krever at hovedkranene i kjeller
stenges, skal alle berørte parter varsles. Det må ikke kastes uvedkommende gjenstander i WC, f.eks. bind, bleier, kjemikalier osv.

SØPPEL OG RENHOLD
Alt søppel skal kastes i containerne i søppelrommet. Rent papir, aviser, blader og kartonger skal kastes i de grønne containerne utenfor søppelrommet. Papiret må ikke være voksbelagt. Reklame og lignende skal ikke legges oppå postkassene, men kastes evt. i papirkurvene ved postkassene. Beboere må selv sørge for at spesialavfall leveres til behandling. Søppelposer og sko skal ikke stå utenfor leilighetene.

GRILLING OG BRUK AV GASS
Av hensyn til brannsikkerheten og av hensyn til naboene er det ikke tillatt med bruk av
gass- eller kullgriller på balkongene. Elektriske griller kan derimot brukes på balkongene.
Gasskomfyrer er heller ikke tillatt å benytte i leilighetene av hensyn til brannsikkerheten.

TRAPPEVASK
Trappevask utføres av innleid vaskehjelp. Styret kan i vaskehjelpens ferier og lignende
pålegge beboerne å utføre trappevasken. Styret setter opp oppslag dersom trappevasken skal utføres av beboerne.

REGLER OM RO I GÅRDEN
Det skal være mest mulig ro i leilighetene mellom kl 2300 – 0600. Støyende arbeid ved oppussing av leilighet må ikke skje utenfor kl 0700-20.00 på hverdager og 0900-2000 på lørdager. På helligdager, samt påske-, pinse- og juleaften skal det være ro.
Musikkundervisning og øvelser tillates kun etter avtale og samtykke med naboer i leiligheten over, ved siden og under, samt etter tillatelse fra styret.

HUSDYR
Det er ikke tillat å lufte hunder på borettslagets eiendom. Katter kan luftes i bånd, så lenge de ikke gjør fra seg på eiendommen.

OPPVARMING OG UTLUFTING
Unødig bruk av varme øker driftsutgiftene, som må dekkes av alle i gården. La aldri
vinduene stå åpne i lengre tid av gangen, når fyringsanlegget er i virksomhet. Dette
gjelder selvfølgelig også gangvinduer. Utlufting til oppgangene må ikke forekomme slik
at matos og dårlig luft sjenerer naboene. Taklukene på loftet skal alltid være lukket når
det regner eller snør. Brannverandaer skal holdes frie for is og snø, da det ellers er fare
for frostsprenging. Det er strengt forbudt å bruke salt o.l. til dette. Avtrekksvifter skal
ikke kobles på ventiler eller ventilasjonssystem.

VASKERI OG TØRKEPLASS
Vasketiden er mellom kl 0700 og 2200. Vasketid bookes på https://sandefjordgata3.simplybook.it/v2/. På samme sted fremgår vaskeintervaller og nærmere regler for bruken av fellesvaskeriene.

Følg bruksanvisningen på vaskemaskiner/tørketromler nøye. Alle vaskerom skal rengjøres etter bruk. Følg ellers oppslåtte anvisninger fra styret. Det er forbudt å vaske eller tørke klær som tilhører andre enn gårdens beboere. Vått tøy skal ikke rulles. Vasket tøy skal ikke henge natten over i vaskeriet.


DUGNAD
Borettslaget arrangerer dugnad to ganger i året, vår og høst. Alle beboere oppfordres til
å delta.

Styret kan ved kunngjøring bestemme andre ordninger.
STYRET