Vaskeri-booking

Leilighetsnummer, bolignummer, andelsnummer?

Hva er ditt leilighetsnummer? Er ikke det samme som bolignummeret? Hva er egentlig andelsnummeret?

Kjært barn har mange navn. Leiligheten din har for ordens skyld tre ulike nummre som angir hvilken leilighet det er snakk om. La oss ta de i tur og orden.

Leilighetsnummer
Alle leilighetene har et unikt leilighetsnummer som kun en leilighet i borettslaget bruker. Nummeret består av tre tall. Det første tallet angir etasjen, de to siste angir leilighetens nummer i hele etasjen på tvers av oppgangene. Eksempelvis er første leilighet i første etasje i A-oppgangen på venstre side nr 101. Midt-leiligheten er nr 102, på høyreside 103. I B-oppgaven forsetter man på nr 104 etc.
Leilighetsnummeret brukes som regel mest i borettslaget. Bruk dette når du er i kontakt med styret og vaktmester, på generalforsamling, i vaskerommet etc.
Plansje over leilighetene og leilighetsnummer:
(trykk på bildet for større versjon)


Bolignummeret
Flere leiligheter i borettslaget har det samme bolignummeret. Derfor bruker vi dette i liten grad. Bolignummeret består av en bokstav og fire tall. Det står på et adressemerke som skal være klistret på innsiden av dørkarmen på ytterdøren din. Mangler dette kan du få nye merker fra Oslo kommune (E-post: boligmerker@pbe.oslo.kommune.no).
Hos oss er bokstaven alltid H (for Hovedetasje). De to første tallene angir hvilken etasje leiligheten ligger i, og de to siste angir leilighetens nummer i etasjen for den aktuelle oppgangen.
Bolignummeret brukes bl.a. i forbindelse med flyttemelding til folkeregisteret.

Eksempel på bolignummerering:

(fra Oslo kommune)

Andelsnummer
Når eierskapet til en leilighet skal registeres i det offentlige eiendomsregisteret, grunnboka, benyttes andelsnummeret (det kalles også andelsid). Andelsnummeret er sammenlignbart med seksjonsnummeret til selveier-leiligheter. Andelsnummeret brukes som regel mest i forbindelse med kjøp/salg av leiligheten og når banken skal ha pant (sikkerhet) i leiligheten.
Hos oss er det ingen sammenheng mellom andelsnummer og leilighetsnummer. I nye borettslag pleier dette å være likt.
Ved henvendelse til grunnboka trenger man andelsnummeret i tillegg til organisasjonsnummeret til borettslaget. Vårt org. nr. er 951 921 181.
Det er Statens Kartverk som fører grunnboka.


Her kan du finne riktig andelsnummer og bolignummer til leiligheten din:
Leilighetsnr BolignrAndelsnr
101H010156
102H010214
103H010372
104H010174
105H010233
106H010376
107H010168
108H010224
109H010381
110H010179
111H01027
112H010378
113H010180
114H010237
115H010377
116H010252
117H010136
201H020135
202H020215
203H020360
204H020141
205H020228
206H020369
207H020161
208H020231
209H020375
210H020159
211H02022
212H0203700
213H020171
214H02028
215H020367
216H020273
217H020170
301H030116
302H030218
303H030345
304H030130
305H030225
306H030344
307H030134
308H030226
309H030358
310H030150
311H030221
312H030349
313H030157
314H030232
315H030355
316H030266
317H030113
401H040138
402H040217
403H040322
404H04013
405H04025
406H040346
407H040162
408H040210
409H040364
410H040143
411H040219
412H040363
413H040154
414H040248
415H040347
501H05014
502H050223
503H050327
504H050139
505H050212
506H050342
507H050129
508H050211
509H050365
510H050120
511H05021
512H050340
513H050151
514H05029
515H050353